Andrahandsuthyrning

En jag känner fick ett förstahandskontrakt. Bor ej i lägenheten.och står ej skriven på adressen. Hyr ut den svart till en vän. Vännens saker finns i hela lägenheten.

1 månad efter tecknar den jag känner ett nytt förstahandskontrakt med ett annat bolag och folkbokför sig där.

Vad gäller och vad kan hända ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar situationen som att en person du känner (kallar denne för "person A") hyr ut sin hyreslägenhet ("lgh 1") utan hyresvärdens tillstånd ("hyr ut svart") till en vän. Efter en kortare period ingår person A ett nytt hyresavtal avseende en annan hyreslägenhet ("lgh 2"), samtidigt som denne fortsätter att inneha lgh 1. Notera att jag i mitt svar utgår från att person A efter flytten till lgh 2 aldrig bor i lgh 1. Mot bakgrund av det undrar du nu om person A kan bli av med lgh 1.

Tillämplig lag

Med anledning av att lgh 1 är en hyresrätt till en lägenhet blir jordabalkens (JB) 12 kap., även kallad hyreslagen, tillämplig i detta fall (12 kap. 1 § JB).

När föreligger otillåten andrahandsuthyrning?

För att ha rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs det samtycke/tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden (12 kap. 39–40 § JB). Hyrs lägenheten ut i andra hand utan sådant samtycke innebär det att det föreligger grund för att hyresrätten ska förverkas (12:42 JB).

Detta innebär alltså att person A:s uthyrning är otillåten och därför ska det anses föreligga grund från hyresvärdens sida att säga upp hyresavtalet till lägenheten att upphöra att gälla. Notera här att person A kan ha som regel rätt till skäligt rådrum med avflyttningen vilket som fingervisning kan sägas vara en månad (12 kap. 52 § JB).

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning