FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 20/04/2018

Ändrade arbetstider mot den anställdes vilja.

Min arbetsgivare vill flytta mig från dagtid måndag-fredag till konstant natt 18-06 enligt 5-2 schema med arbete varannan helg. Detta till fördel för en annan kollega som kräver att få jobba dagtid och för närvarande helt saknar kunskaper i mitt nuvarande arbete. Jag måste lära upp vederbörande för att denna skall klara av arbetsuppgiften. Han kallar inte förändringen omplacering utan han kallar det en schemaförändring. Detta trots att arbetstiderna samt arbetsuppgifterna är helt olika, från logistikarbete, säkerhet och receptionstjänst dagtid till rondering på nattetid på olika objekt. Har tidigare informerat och påpekat för arbetsledningen att jag har ett barn med en dödlig kroniskt sjukdom i diabetes typ 1 och har inte möjlighet att arbeta natt pga ständiga tillsyn av dennes blodsockernivåer. Det känns som om arbetsledningen sätter mig i en omöjlig situation och försöker provocera fram en uppsägning från min sida då min familj och dotters liv går före mitt arbete.

Fackförbundet är inblandat men de hävdar att arbetsledaren har rätt att "leda och fördela" arbetet. Det känns mer som om de arbetar för arbetsgivaren istället för mig som medlem

Vilka rättigheter har jag egentligen. Det känns väldigt diskriminerande att de väljer en annan persons vilja framför mig och min familjs välmående.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det stämmer att arbetsledaren har rätten att ''leda och fördela'' arbetet, vilket innebär att en arbetstagare är skyldig att utföra de uppgifter som faller inom dennes arbetsskyldighet. Att leda och fördela arbetet ger även arbetsgivaren rätten att fritt omplacera en arbetstagare så länge omplaceringen faller inom ramen för arbetsskyldigheten.

En omplacering innebär att arbetsgivaren varaktligen förändrar arbetstagarens arbetsuppgifter, arbetsplats eller arbetstid. Det som avgör om omplaceringen faller inom arbetsskyldighet grundar sig främst i vad som är avtalat i anställningsavtalet och kollektivavtalet.


Nya arbetsuppgifter
Arbetsgivaren får omplacera en arbetstagare till nya arbetsuppgifter så länge som arbetstagaren har kompetens att utföra uppgiften. En arbetsgivare kan dock inte omplacera en arbetstagare till en tjänst där det kräver en genomgripande omskolning.

Arbetstider
Utgångspunkten är att arbetstidens förläggning bestäms ensidigt av arbetsgivaren så länge reglerna i arbetstidslagen följs. Kollektivavtal kan emellertid sätta upp ramar på hur arbetsschemat bestäms. Det finns ett avgörande från Arbetsdomstolen som handlar om en begränsning av arbetsledningsrätten vid schemaändringar.

AD 1979 nr 66
Domen berör ett antal sjuksköterskor vars arbetstider ändrades ifrån dagtid till treskiftsarbete. Domstolen ställde två frågeställningar som domslutet grundades på.

1) Är förändringen av arbetstiden en så pass väsentlig förändring av arbetstidsförhållandena som inte bör kunna få genomföras ensidigt av arbetsgivaren enbart med stöd av dennes rätt att leda och fördela arbetet.
2) Hur ska man tolka de enskilda anställningsavtalen.

Domstolen kom fram till att om villkor berörande arbetstid inte direkt kan avläsas ifrån anställningsavtalet, så utgår man ifrån praxis på arbetsplatsen. Det är inte ovanligt att en fabrik fortsätter med sin verksamhet under natten. Man måste därför göra en bedömning hur det ser ut på den specifika arbetsplatsen. Är det vanligt med schemaändringar på den specifika arbetsplatsen? Är detta något som en arbetstagare kan förvänta sig vid anställning?

Utfallet blev att arbetsgivare inte har en obegränsad rätt att ändra på arbetstiderna och sjuksköterskorna vann målet.

Facket
I första hand är det fackförbunden som driver processer gentemot arbetsgivare å arbetstagarens vägnar. Fackförbund har ett tolkningsföreträde enligt 34 § Lag om medbestämmande i arbetslivet. Om ett fackförbund inte anser att det är möjligt att driva en process gentemot en arbetsgivare, finns det inget i lagtexten som tvingar dem till det.

Domstol
Du har möjligheten att väcka talan hos tingsrätten. Observera att du riskerar att bli betalningsskyldig för samtliga rättegångskostnader om du skulle förlora.

Diskriminering
Det är inget i din fråga som tyder på att du har blivit diskriminerad. Enligt diskrimineringslagen innebär en diskriminering att du har blivit sämre behandlad pågrund av ålder, kön, etnicitet etc.

Provocerad uppsägning
Om en arbetsgivare utnyttjar rätten att leda och fördela arbetet på ett sådant sätt att det resulterar i att arbetstagaren tvingas säga upp sig, kan detta tyda på en provocerad uppsägning. Detta är inte tillåtet och kan i princip ses som en felaktig uppsägning från arbetsgivaren och kan resultera i skadestånd. Detta kan dock vara svårt att bevisa om det inte är uppenbart att arbetsgivaren riktat sig mot en specifik arbetstagare.Slutsats
Din arbetsgivare får omplacera dig till en annan tjänst med nya arbetsuppgifter. Arbetsgivaren bör inte få omplacera dig till helt nya arbetstider under en varaktig tid, om detta inte är praxis på din arbetsplats. Om arbetsledningen förstått att du sätts i en omöjlig situation, så indikerar detta på en provocerad uppsägning från deras sida.


Min rekommendation
Gå igenom ditt anställningsavtal och kollektivavtal för att ta reda på mer om vilken rätt din arbetsgivare har att omplacera dig. Fortsätt lägga tryck på ditt fackförbund, där du kräver att de ska gå igenom avtalen med dig och att de ger en tydlig förklaring om vilken rätt de har att omplacera dig från dagtid till natt.

Jag skulle vara mer försiktig för att gå till domstol utan mer juridisk rådgivning, då kostnaderna kan bli höga.

Jag avråder dig starkt från att arbetsvägra trots att du känner att du har rätt i sak. Om du arbetsvägrar och förlorar ditt mål ger du arbetsgivaren saklig grund för att avskeda dig.


Jag hoppas du fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig.

Vänligen,


Malcolm HamiltonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”