Ändra till utländskt efternamn

2021-03-29 i Myndigheter
FRÅGA
Hej,Min far är född i Chile och hans mor som har gått bort hade efternamn "De la fuente" , min fråga är, kan jag på något sätt ta över det efternamnet? Min far har inte det efternamnet utan han har ett efternamn efter sin far. Min farmor gick bort i Chile cirka 15 år sedan. Jag vet att min farmor bodde i Sverige ett par år men återvände sedan till Chile.
SVAR

hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

jag förstår din fråga som att du vill veta om du kan ändra ditt efternamn till det efternamn din släkt i Chile har. Jag kommer i mitt svar att utgå från lag om personnamn och förarbeten till denna lag.

Vad säger lagen?

Skatteverket är den myndighet som ansvarar för namn och namnbyte. Om du vill byta efternamn ska du alltså vända dig till Skatteverket (3 § lag om personnamn). Bestämmelser om namnbyte finns reglerat i Lag (2016:1013) om personnamn (namnlagen). 18 § namnlagen säger att en person får byta sitt efternamn till ett äldre släktnamn som funnits i rakt uppstigande led i minst två generationer. Det får dock inte vara längre sedan någon i släkten bar namnet än fyra generationer tillbaka.

Det går att byta även till kända utländska efternamn, om namnet är vanligt förekommande (prop. 2015/16:180 s. 108).

Vad innebär detta för dig - I och med att efternamnet har funnit i din släkt inom 4 generationer sedan och om detta har burits av din gammelfarmor/gammelfarfar och sedan av din farmor, så har du rätt att ansöka om ändra till detta efternamn. Kravet vad gällande utländska efternamn är att det måste anses som vanligt förekommande och får inte vara hur ovanligt som helst. Med det sagt, bör du kunna ändra ditt efternamn till De la Fuente.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (444)
2021-10-17 Sekretess inom socialtjänsten
2021-10-17 Hur överklagar man ett beslut om försörjningsstöd?
2021-10-16 Får en myndighet ta ut en avgift för en kopia/avskrift av en allmän handling?
2021-10-11 Namninsamling vid utvisning

Alla besvarade frågor (96436)