Ändra omfattning av studieledighet

2020-12-30 i Studieledighet
FRÅGA
Hej!Jag jobbar i butik som omfattas av handels kollektivavtal. Jag ansökte om studieledighet på 100% i 1,5år för och blev beviljad studieledigheten, jag har nu studerat i 4mån.Jag känner att jag delvis skulle vilja återgå till min tjänst och därav jobba ca 20% och vara tjänstledig på 80%, hur går jag tillväga?Måste jag även då ansöka 6mån i förväg om förändring?Avbryta tjänstledigheten för att ändra procent med risk för att bli tvungen att jobba fulla procent i 6mån?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevant lag:

Tjänstledighet för studier regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (även kallad studieledighetslagen).

Vad studieledighetslagen säger:

Alla anställda har rätt till studieledighet, oavsett anställningsform och omfattning. När den anställde kommer tillbaka till arbetet ska denne få samma eller likvärdiga anställningsförhållanden och anställningsvillkor som innan studieledigheten, 9 § studieledighetslagen. För arbetsgivaren finns det vissa möjligheter att skjuta upp tidpunkten för ledigheten upp till sex månader, och det bör då finnas goda skäl för detta.

Som anställd har du rätt rätt att avbryta dina studier och komma tillbaka till jobbet tidigare än planerat. Enligt 10 § studieledighetslagen måste du i sådana fall underrätta din arbetsgivare om att du vill återgå i arbete. Eftersom du studerat i fyra månader är arbetsgivaren inte skyldig att låta dig komma tillbaka tidigare än två veckor från dess han/hon mottagit underrättelsen.

Sammanfattning:

Studieledighetslagen reglerar inte de fall där du redan fått beviljad studieledighet och sedan vill minska omfattningen av denna. Du måste därför precis som du säger avbryta din studieledighet och sedan göra en ny ansökan gällande den nya omfattningen (där arbetsgivaren har rätt att skjuta på ledigheten i sex månader). Mitt råd till dig är att prata med din arbetsgivare och se om ni kan komma fram till en lösning som passar er båda.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?