Ändra i äktenskapsförord

FRÅGA
Gift, vi har äktenskapsförord om att en viss % av huset blir mitt vid skilsmässa/försäljning. Nu vill vi ändra denna %. Hur går vi tillväga? Nytt äktenskapsförord eller kan man göra ett enkelt tillägg med våra namnunderskrifter och få dem bevittnade?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Eftersom att detta rör äktenskapsförord så aktualiseras Äktenskapsbalkens regler, (här). Ett äktenskapsförord kan skrivas både innan och under ett äktenskap. Det finns ingen möjlighet att göra tillägg i ett registrerat äktenskapsförord utan ändringar sker genom att ett nytt förord upprättas.

Hur ett äktenskapsförord upprättas regleras i 7 kap 3 § Äktenskapsbalken, (här). Enligt paragrafen ska ett äktenskapsförord upprättas skriftligen, undertecknas av båda makarna och sedan registreras hos Skatteverket. Det börjar sedan gälla mellan makarna från den dag då det lämnas in till Skatteverket.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll