ändra hyresavtal

2021-03-02 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!!Min son sa upp sin lägenhet och fick tillbaka papper från kontoret att han hade 2 mån uppsägning?? Kan han flytta då??...kan hyresvärden hävda att han skrev fel och kräva honom på 3 mån?? ...eller gäller skrivet papper.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du undrar om din sons hyreskontrakt kan ändras av hyresvärden vad gällande uppsägningstiden. Jag ska i mitt svar redogöra så utförligt jag kan om rättsläget och sedan summera vad detta innebär för er. Om ni vill kan ni därför gå direkt ner till sista stycket för mitt slutgiltiga svar. Jag kommer hänvisa till Jordabalken (JB) och Avtalslagen (AvtL) i mitt svar.

Utgångspunkt - Utgångspunkten följer principen "pacta sunt servanda" eller "avtal skall hållas" som framgår av 1 § i Avtalslagen. Utgångspunkten är därför att hyreskontraktet är giltigt och att uppsägningstiden är just 2 månader.

Kan hyresvärd ändra ett avtal ensidigt - Det finns vissa möjligheter för en hyresvärd att ändra villkoren i ett hyresavtal. Om hyresvärden vill att villkoren ska ändras är hen skyldig att meddela dig detta, se 12 kap. 54 § JB. Om hyresgästen inte går med på ändringen får hyresvärden ansöka hos hyresnämnden om ändring av hyresvillkoren. Som utgångspunkt krävs alltså att du som hyresgäst måste godkänna ändringen av hyresvillkoren.

Det finns dock ett alternativt sätt som du som hyresgäst kan bli bunden av en höjning av hyran. För att detta alternativa sättet ska kunna användas krävs två saker, se 12 kap. 54 a §. Det krävs dels att ert hyresavtal är på obestämd tid och dels att ert avtal gäller en lägenhet i ett hus med förhandlingsordning men där lägenheten inte omfattas av förhandlingsordningen, se 3 § hyresförhandlingslagen.

Om det inte går att komma överens om hyran eller om vilka avtal som ska gälla ska hyresnämnden bestämma hyran och avtalsvillkoren till vad som är skäligt, se 12 kap. 55 § JB.

Ogiltigförklara ett avtal

Ett avtal kan ogiltigförklaras eller jämkas på flera olika grunder enligt avtalslagen. Närmast till hands i din svärfars fall ligger först och främst 31 §. Denna regel säger att om någon utnyttjar annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att ingå ett förmånligt avtal där motprestationerna står i uppenbart missförhållande till varandra, så är avtalet ogiltigt.

Ett alternativ till denna regel finns i 33 §. Denna regel anger att ett avtal som inte kan ogiltigförklaras enligt 31 §, eller de övriga ogiltighetsreglerna, kan ogiltigförklaras om det strider mot tro och heder att åberopa avtalet. 33 § används förhållandevis sällan och ett vanligare alternativ till en ogiltighetsförklaring enligt 31 § är jämkning av avtal enligt 36 §.

Ett avtal eller vissa avtalsvillkor kan jämkas enligt 36 § om avtalet respektive villkoret är oskäligt på grund av innehållet, omständigheter vid avtalets tillkomst, senare tillkomna omständigheter och omständigheter i övrigt.

Vad innebär detta för dig – Kortfattat så säger lagen att din son måste godkänna ändringar av hyreskontrakt för att dessa ska vara giltiga. Hyresvärden kan, under specifika omständigheter, ändra avtalet på egen hand. Dessa speciella omständigheter verkar inte föreligga i detta fall. Hyresvärden kan annars försöka ogiltigförklara hyreskontraktet på andra sätt, men detta krävs tvistlösning i domstol eller hyresnämnden för att göra. På tok för dyrt och tar för lång tid för att hyresvärden ska vara intresserad av detta.

Sammanfattat, nej hyresvärden kan inte ändra kontraktet. Uppsägningstiden innebär att din son är skyldig att betala för lägenheten i 2 månader till efter uppsägning, det innebär inte att han måste bo kvar. Han kan flytta redan nu om han vill. Uppsägningstiden är endast som säkerhet för hyresvärden så att denna har tid på sig att hitta en ny hyresgäst.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?