Ändra äganderätt av fast egendom under pågående äktenskap

2020-09-12 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Efter min och min mans giftermål köpte vi ett hus, där min man satte in 70 procent och jag 30 procent.Vi vill nu att ägandet ska vara 50-50 procent.Hur går vi tillväga undrar vi?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till att ändra äganderätten mellan makar finns det olika alternativ. Jag kommer nedan att presentera två olika tillvägagångssätt ni kan använda er av samt vad respektive metod innebär. Ni kan välja att ändra äganderätten genom bodelning eller genom gåva. Den lagstiftning detta framförallt berör är äktenskapsbalken (vilken jag referera till som ÄktB) samt Jordabalken (vilken jag refererar till som JB).

Genom bodelning

Du och din man kan genom en bodelning fördela äganderätten av huset mellan er. Detta är möjligt även under ett pågående äktenskap (9:1 st. 2 ÄktB). För att göra det krävs det att ni gör en skriftlig anmälan till skatteverket. På detta vis upprättas ett bodelningsavtal, vilket räknas som ett giltigt gåvobrev. Genom det så erhåller du halva äganderätten till huset. Efter att bodelningsförrättningen är färdig så kan du ansöka om lagfart. Ansöker du om lagfart tidigare än förrättningen är färdig kommer din ansökan om lagfart att förklaras vilande (20:7 1 st. 4 p. JB).

Genom gåva

Om ni inte vill ändra äganderätten genom en bodelning, kan din man välja att ge dig en del av huset i gåva. Eftersom ni är gifta så är det äktenskapsbalkens regler om gåvor som gäller. Där framgår det att gåvan är giltig mellan er antingen om reglerna kring gåva i allmänhet har följts, eller om man registrerar gåvan hos skatteverket (8:1 ÄktB).

Huset är fast egendom. Därför finns det vissa regler utöver äktenskapsbalken vi behöver ta hänsyn till. Vid gåva av fast egendom gäller samma regler som vid köp (4:29 JB). Ni måste upprätta en överlåtelsehandling av huset. För att denna överlåtelsehandling ska vara giltig krävs det att ni uppfyller vissa formkrav (4:1 JB). Det ska vara skriftligt, finnas med uppgift om vilken fastighet det rör sig om, förklaring av din man att fastigheten ges bort till dig samt din och din mans underskrift.

Därefter är det av vikt för dig som gåvomottagare att gåvan av halva huset registreras hos skatteverket. Detta för att du ska kunna få lagfart. Lagfarten ska ansökas om senast 3 månader efter det att ni upprättat gåvobrevet (20:1-2 JB). Gör du inte den anmälan hos skatteverket riskerar du att din anmälan om lagfart blir vilande (20:7 1 st. 10 p. JB). För att din ansökan om lagfart ska beviljas ska två vittnen närvara när din man undertecknar handlingen (20:7 1 st. 2 p. JB).

Hoppas att svaret var hjälpsamt för er. Annars är ni alltid välkomna med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2036)
2021-04-23 Störning från granne
2021-04-21 Kan en före detta ägare ha rätt att nyttja mark på fastighet?
2021-04-17 Kan jag fotografera ett privat slott?
2021-04-16 Vad gäller om granne vill fälla träd på min tomt?

Alla besvarade frågor (91439)