Andelsöverlåtelse bostadsrätt

2016-09-23 i Reavinstskatt
FRÅGA
Hej har flyttat in hos min flickvän och vill gå in som ägare till halva hennes bostads rätt och undrar om hon kan ge halva till mig som gåvaoch jag tar över hälften av hennes lån på 1150000kr?Vad blir konsekvenserna av att vi gör så? Anskaffningsvärdet är 575000kr och marknadsvärdet är ca1600000kr.Mvh Martin
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om sambor återfinns i sambolagen, se här. Regler om bostadsrätter återfinns i bostadsrättslagen; nedan BRL, se här. Regler om inkomstskatt återfinns i inkomstskattelagen, se här.

Ja, det är möjligt att göra som du skriver. Det blir dock i sådant fall inte bara fråga om en "gåva" utan snarare ett blandat fång (både gåva och köp). Att överta lån räknas som ersättning.

Det kommer att uppkomma en skattemässig vinst som din sambo kommer behöva skatta för. Eftersom att det är halva bostadsrätten som ska överlåtas, får bara hälften av omkostnadsbeloppet (anskaffningsvärdet mm.) dras av. Vidare övergår marknadsvärdet på andelen köpeskillingen (det som du ska överta i lån). I enlighet med delningsprincipen kommer då överlåtelsen att delas upp i en gåvo- respektive köpdel när man räknar ut skatten. Bara den delen som räknas som ett köp kommer att beskattas. Däremot kommer det omkostnadsbelopp som din sambo kan utnyttja bli mindre, eftersom att det inte räknas som att "hela halva" lägenheten överlåts genom köp, utan bara en del.

Jag kan inte ge exakta svar på hur stor skatten kommer bli, men jag kan illustrera hur uträkningen kan gå till genom ett exempel.

A äger en bostadsrätt med marknadsvärdet 3 000 000 kr. Anskaffningsvärdet är 1 500 000 kr. B ska köpa 50% av bostadsrätten mot ett övertagande av 500 000 kr i lån. 1 500 000 kr är då marknadsvärdet för andelen, och 750 000 (1 500 000 / 2) kr är anskaffningsutgiften för andelen. 500 000 kr erläggs i ersättning, vilket är 1/3 av hela marknadsvärdet. 1/3 är således ett köp och 2/3 är en gåva. A får i detta fall bara nyttja 1/3 av sin anskaffningsutgift för delen i bostadsrätten, vilket är 250 000 kr (750 000/3). Vinsten för A blir då skattemässigt 250 000 kr, varav 22/30-delar är skattepliktigt. 30% skatt utgår på den skattepliktiga vinsten.

Ni kan båda utöva bostadsrätten som andelsägare. Detta förutsatt att du ansöker om medlemskap i föreningen och godtas. Utrymmet för föreningen att vägra dig som medlem när du är sambo är dock mycket litet, se 2 kap. BRL.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du känner att du behöver ett förtydligande i någon del, får du gärna återkomma i kommentarsfältet nedan.
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll