Anbud och accept - hästköp

2015-10-25 i Anbud och accept
FRÅGA
Har en häst till salu. Jag erbjuder mig att gå ner i pris om köparen bestämmer sig innan söndag. På lördagen får jag ett sms där det står "Jag köper hästen". Det mesta av vår konversation finns på sms. Hon har sett film, besiktningsprotokoll, ring veterinär som gjort besiktningen, ringt andra som på något sätt haft med hästen att göra. Skriver ett kontrakt och skickar åt henne. När jag någon dag senare undrar varför jag inte fått kontraktet påskrivet säger hon att hon ångrat sig pga att hon nu tycker att hästen ser lite stel ut bak på filmen. Har hon rätt att göra så?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Ett vanligt sätt att avgöra huruvida ett bindande avtal har kommit till stånd är att använda den s.k. "anbud-acceptmodellen". Modellen innebär i korthet att ett avtal kommer till stånd genom att en anbudsgivare ger ett anbud som antas genom en accept. När man har två viljeförklaringar som stämmer överens med varandra föreligger ett avtal. I det aktuella fallet verkar du ha givit köparen ett anbud med innebörden att denne kan köpa hästen till ett visst pris förutsatt att denne bestämmer sig inom en viss tid. Detta är ett bindande anbud. Om köparen på detta svarat att denne vill köpa hästen föreligger ett bindande avtal.

Denne har då inte rätt att "ångra sig". Om "felet" på hästen skulle vara väsentligt skulle förvisso grund för hävning kunna föreligga enligt köplagen men ingenting i din "fallbeskrivning" tyder på att så skulle vara fallet här.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänlligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (305)
2020-11-30 Vad innebär anbud?
2020-11-30 Vad innebär en accept?
2020-11-20 Kan en säljare ändra priset på en vara innan köp?
2020-11-01 Innebar mitt telefonsamtal med en blocket-spekulant ett bindande avtal?

Alla besvarade frågor (86698)