Anbud bindande?

2015-03-31 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej. Jag är med i en köp och säljgrupp på Facebook där man kan sälja saker på bud.I reglerna för gruppen står det att bud är bindande.Då är min fråga, gäller det även juridiskt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

För att ett bindande avtal ska uppstå krävs att en part erbjuder eller lovar något (anbud) till en annan part som accepterar detta erbjudande eller löfte (accept). Denna s.k. anbud-acceptmodell utgör huvudregeln för hur avtal ingås i svensk rätt. Anbud skiljer sig från oförbindande utbud i den meningen att de senare utgör erbjudanden till en obestämd krets människor, som i fallet med facebookgruppen. De som annonserar ut saker genom inlägg i gruppen ger således inte några anbud, utan uppmanar snarare andra att ge anbud på det de säljer. Mer om detta kan du läsa här.

Ett anbud som ges på en utbjuden sak i gruppen är däremot bindande och innebär vid accept ett bindande avtal, förutsatt att anbudets innehåll är tillräckligt preciserat. Om någon i gruppen därför besvarar en annons med att han/hon är villig att betala en viss summa för den utannonserade saken torde detta normalt sett utgöra ett bindande anbud. Det är dock viktigt att komma ihåg att det vid en eventuell process är den part som påstår att ett bindande avtal föreligger som har bevisbördan.

Har du fler frågor är du välkommen att ställa dessa här!

MVH

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (283)
2020-06-30 När måste en giltig återkallelse av anbud ske?
2020-06-12 Avtal acceptfrist - särskilt om nyttjanderätt
2020-05-31 Om hyresvärden vill ändra hyran från annonsen?
2020-05-31 Föreligger bundenhet vid förfrågan om hyreskontrakt?

Alla besvarade frågor (81726)