FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt04/12/2017

Alternativa samarbetsformer vid gemensamhetsanläggning

Hej.

Efter avstyckning av ett antal fritidshus från min lantbruksfastighet har det blivit så att två pumphus för vattenutvinning som förser fritidshusen med dricksvatten nu ligger på min mark. Det finns inte något servitut för detta och ett av pumphusen är cirka 30 m2 stort.

Kan jag som markägare ta betalt för vattenutvinning och kan jag ta betalt för pumphusen som ligger på min mark?

Lennart

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Det finns ett antal olikartade samverkansformer som kan tillgodose de gemensamma behov som kan tänkas uppkomma för fastigheter. Lagstiftningen erbjuder bildande av servitut och gemenskapsanläggningar som de vanligaste lösningarna för denna situation. Dock är även ett civilrättsliga avtal, där ni själva bestämmer om hur ersättning och rättigheter samt skyldigheter ska regleras, en möjlighet.

Vad som passar dig bäst är svårt för mig att avgöra, med tanke på de knappa omständigheterna. Därför redovisar jag kortfattat om servitut och gemenskapsanläggning som är de vanligaste formerna och oftast mest hållbara. De kan binda en ny fastighetsägare medan ett civilrättsligt avtal bara binder avtalsparterna.

Vid servitut är ersättningen för denna ofta reglerad som en engångssumma. Ersättningen regleras efter intrånget och bestäms med ledning av expropriationslagen. När det kommer till rättigheter och skyldigheter såsom underhåll bestäms det av fastighetsbildningslagens kapitel 7 alternativt jordabalkens kapitel 14, om inte annat avtalats.

När det kommer till gemenskapsanläggningar regleras de av anläggningslagen. Här ges ersättning till dig som fastighetsägare för det intrånget som har uppstått, hur det fungerar kan du läsa mer om i 13 - 13c §§ i anläggningslagen. Här styrs drift och underhåll av en förening som tillsammans bestämmer över hur anläggningen ska förvaltas.

Nu till din fråga - ja, du kan ta betalt.

Det finns möjlighet för dig och de omkringliggande fritidshusen att lösa detta genom frivilliga avtal. Den lagstiftning som blir tillämplig i då är avtalslagen. Avtalslagen har inga bindande aspekter utan stipulerar att det är er partsvilja som skapar avtal. Kan ni tillsammans enas om villkoren kan du ta betalt. Däremot finns det inte några möjligheter för dig att tvinga någon av fritidshusägaren in i ett sådant avtal.

Fördelen med lösningen är dock, om deltagarkretsen är liten och ni känner varandra väl, att man kan lösa de gemensamma behoven till en mycket lägre kostnad än vad en servitut- eller anläggningsförrättning skulle kosta.

Kan ni inte komma överens så är någon av de andra alternativen förmodligen de rättsliga figurer som är aktuella. Vill du har mer rådgivning kring dem eller har någon följdfråga kan du återkomma till mig på jesper.lublin@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Jesper Lublin

Jesper LublinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”