Almänna handlingars offentlighet

Hej! Jag har begärt ut mail mellan ett företag och en myndighet. Myndigheten säger att det kommer ta 4 eller 5 arbetsdagar innan en av de berörda kan dra ut sin mailkonversation och sedan måste de gå igenom den för att se om det är något som ska vara sekretessbelagt. Är det inte så att allt ska diarieföras så att oavsett om den som har mailadressen är på plats eller inte så ska detta kunna lämnas ut? Hälsningar Alexandra.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 1 § har varje svensk medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar. Vad som är en handling ser du i TF 2 kap. 3 §, ett mail faller in under den beskrivning som där ges. Vidare kan man i paragrafen läsa att den anses som allmän om den förvaras hos myndighet och anses inkommen eller upprättad hos myndighet. Ditt mail är således en allmän handling. Allmänna handlingar ska enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 5 kap. 1 § registreras så snart de inkommer till eller upprättas av myndigheten. Enligt paragrafens tredje stycke måste inte allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess registreras om de hålls ordnade så man med lätthet kan se om de inkommit eller upprättats.

Offentliga allmänna handlingar ska lämnas ut genast eller så snart det är möjligt, TF 2 kap. 12 §. JO har uttalat att ett par dagars fördröjning kan vara ok om det rör sig om etn större mängd material som ska sekretessgranskas. Svaret till dig blir därför lite ”det beror på”. Om det är ett enstaka mail det handlar om bör du få det omgående eller åtminsone samma dag. Är det en lång mailkonversation så kan det vara ok med längre handläggning.

Med vänlig hälsning.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo