Alltid rätt till laglott

2015-01-21 i Testamente
FRÅGA
Jag vet att bröstarvinge har rätt till laglott men i mitt fall så har min son både mordhotat och misshandlat mig så jag fått bestående skador trots att jag alltid gjort mitt bästa för att hjälpa honom hela tiden. Jag anser natt han därmed har förbrukat sin rätt till laglotten och undrar om dessa skäl kan ge mig möjligheten att inte ge honom laglotten utan således att han ska inte ha något av min kvarlåtenskap. Jag har avsikten att ge hela min kvarlåtenskap till cancerforskning istället. Jag har inget kriminellt förflutet utan varit vanlig medborgare utan några konstigheter.
SVAR

Tack för din fråga till Lawline,

Hej!

En bröstarvinge (barn, barnbarn osv.) har rätt att åtminstone få halva arvet efter sina föräldrar. Denna rätt tillkommer genom laglotten (7 kap. 1 § ärvdabalken) och går ej att testamentera bort. Kränker du din sons laglott har han rätt att påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 §). En jämkning måste påkallas senast sex månader efter att han delgivits testamentet (7 kap. 3 § 3 st.). Han har ingen rätt att kräva din laglott efter dessa sex månader.

Isabella Widjestrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll