Allmänna handlingar rekryteringsbolag åt myndighet?

2017-10-31 i Sekretess
FRÅGA
Scenariot är att Kommunen använder en rekryteringsföretag för att lösa en rekrytering där det i avtalet mellan kommun och rekryteringsföretaget står uttryckligen att kandidaters personuppgifter ska behandlas konfidentiellt/med sekretess samt att ansökningarna inte går till kommunen utan till rekryteringsföretaget samt och att rekryteringsföretaget sedan väljer ut lämpliga kandidater och skickar fram till kommunen.Om kommunen får en begäran om allmän handling på meritförteckningar på ansökande - måste rekryteringsföretaget lämna ifrån sig dessa då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rekryteringsbolaget omfattas inte av Offentlighet och sekretesslagen, men när det gäller jobbansökningar kan dessa begäras ut hos myndigheten trots att de som sökt jobb skickat detta direkt till rekryteringskonsulten. Dessa jobbansökningar betecknas i sådant fall som inkomna och förvarade hos myndighet, varpå de är allmänna handlingar och kan begäras ut (se RÅ 1989 ref. 29 och RÅ 1996 ref. 25). Rör det sig däremot om en inledande urvalsprocess före det egentliga anställningsförfarandet (vilket det kan tänkas göra i detta fall) anses handlingarna inte förvarade hos myndigheten och dessa är då inte allmänna handlingar. Efter att företaget däremot valt ut kandidater som presenteras för myndigheten blir kandidaternas intresseanmälningar allmänna handlingar, medan de övrigas intresseanmälningar inte blir det.

Sammanfattningsvis blir med andra ord handlingarna ej allmänna förrän kandidaterna presenterats för myndigheten utifall det rör sig om en urvalsprocess, vilket jag tolkar det som att det gör i detta fall.

Amanda Strömblad Larsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (272)
2021-09-17 Kan man få skadestånd när socialtjänsten brutit mot tystnadsplikten?
2021-08-22 Begäran om allmän handling ifråga om personnummer till arbetssökande
2021-08-11 Vad händer när en skolkurator bryter mot sin anmälningsplikt?
2021-08-05 Finns det möjligheter att anmäla arbetsplats anonymt?

Alla besvarade frågor (95699)