Allmänna handlingar

FRÅGA
Hej. När jag var 3 år gammal kidnappade min pappa mig och tog mig till forna Jugoslavien. Min mamma bilade ner och fick hem mig efter 9 veckor. Mamma gick bort för en tid sedan och har inga papper från de olika rättegångar och utredningar kvar. Vet ni vart jag kan vända mig för få tag på dessa. Mvh Anna
SVAR

Hej och välkommen till oss på Lawline,

Jag beklagar att din mamma har gått bort. Så som jag förstått din fråga vill du veta hur du kan få tag på papperna efter rättegångarna och efter utredningarna. De tillämpliga lagrummen är framförallt tryckfrihetsförordningen. Jag tar även upp rättegångsbalken lite.

Principen om handlingars offentlighet
Papperna från de olika rättegångarna och utredningar är s.k. handlingar, eftersom dessa är framställda i skrift, (2 kap. 3 § TF) och finns förvarade hos en myndighet, (2 kap. 4 § TF).

När det kommer till papperna efter rättegångarna, så uppfattar jag att du syftar på en dom. När en rättegång är avslutad och domstolen har avgjort ett mål meddelar domstolen en s.k. dom, (30 kap. 1 § RB) . Domen finns förvarad hos den domstol som upprättade den. Med andra ord den domstol som ansvarade för rättegången, ska papperna också finnas förvarade hos. Om handlingen också är förvarad hos den domstolen är det frågan om en s.k. allmän handling, (2 kap. 4 § TF)

Genom principen om handlingar offentlighet har du rätt att ta del av en allmän handling, (2 kap. 1§ TF) Så, om du vet vilken domstol som ansvarade för rättegången och därmed meddelade domen, då är det dit du ska vända dig. Du har en rätt att begära ut domen eftersom det är en allmän handling.

Dock får din rätt, att ta del av allmänna handlingar, begränsas, (2 kap. 2 § TF). Med andra ord är det inte helt säkert att den domstolen som har domen förvarad kommer lämna ut domen till dig. Till exempel kan detta bero på att man vill skydda någons personliga förhållande,( jfr 2 kap. 2 § 1 st. 6 p TF). Det innebär att sekretess kan gälla och domstolen får inte lämna ut domen.

Däremot kan jag själv inte göra en bedömning ifall domstolen kommer lämna ut domen till dig eller inte.

När det kommer till papperna från utredningarna kan jag inte svara dig vart du ska få tag på dessa. Jag vet nämligen inte vilken myndighet som ansvarat för utredningen. Därför kan jag inte heller berätta vart handlingarna kan finnas förvarade.

Vad ska du göra?

Sammanfattningsvis tycker jag att du ska göra följande:
När det gäller domen från de olika rättegångarna ska du vända dig till den domstolen som meddelat domen.

När det gäller papperna från utredningarna, kan jag inte uttala mig något om. Du får mer än gärna återkomma med en ny fråga just angående det.

Hoppas du fått svar på din fråga,

Hälsningar
Adela Rujovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (108)
2020-02-28 Kan man ta reda på om någon har körkort?
2020-02-15 Kan man vara anonym när man begär ut en dom?
2020-01-26 Får försäkringskassan ta ut en avgift för att ge ut allmänna handlingar?
2020-01-20 Får man information ifall någon begärt ut ens dom från tingsrätten?

Alla besvarade frågor (77506)