Allmänna grannelagsrättsliga principer

2017-11-04 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi bor i ett fritidshus området permanent. Våra grannar bor inte permanent och kommer mycket sällan. När vi flyttade in i vårt hus för 15 sedan då fanns redan en granhäck exakt på gränsen mellan våra tomt. En del granar ligger på deras tomt en del på vår tomt. Som vi har förstått det var grannarna som odlade häcken. När vi flyttade in kom vi överens med grannen som ägde tomten om hur lång häcken ska vara. Det var han som skötte häcken regelbundet enligt vår överenskommelse. När han dog det var hans fru som ärvde tomten och nu vägrar hon att göra något åt häcken. När vi påminde henne om vår överenskommelse som vi hade med hennes make då sa hon att det var då när han levde och nu är det hon som bestämmer. Vi har försökt prata med henne men hon kom aldrig med svar och nu är det häcken flera meter lång. Häcken ligger mycket nära vårt hus och gör en stor skugga inomhus så vi är tvungna att ha lyset på mitt på dagen. Har vi rätt att kräva av henne att hålla sig vid överenskommelse som vi hade med hennes make eftersom hon vägrar att komma överens med oss? I överhuvudtaget gör hon ingenting på tomten den är helt vildvuxen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna grannelagsrättsliga principer kommer till uttryck i jordabalken (JB).

Var och en ska vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen (3 kap 1 § JB). En fastighetsägare eller den som brukar en fastighet måste således ta skälig hänsyn till sin granne. I ett rättsfall uttalades att inte endast positivt handlande utan även underlåtenhet att handla kan innefatta ett åsidosättande av grannelagsrättsliga förpliktelser. Vad som i sådant hänseende kan krävas av en fastighetsägare måste avgöras efter vad som enligt ett objektivt bedömande framstår som skäligt med hänsyn till omständigheterna (NJA 1990 s 71).

Vidare finns en rätt för fastighetsägare att under vissa förutsättningar ta bort rot eller gren som tränger in på fastigheten från angränsande område om det medför en olägenhet för fastighetsägaren (3 kap 2 § JB). Förutsättningar för detta är dock att ägaren till det angränsande området bereds tillfälle att själv utföra åtgärden, om åtgärden kan befaras medföra skada av betydelse för ägaren till det angränsande området.

Av din beskrivning av den olägenhet som häcken medför (mörker inomhus) samt att vissa granar till fullo står på din grannes tomt torde det inte vara möjligt för er att vidta någon åtgärd själva. Det är dock möjligt att er granne är skyldig att hålla häcken på den nivå som var brukligt när grannens man levde.

Domstolar gör ofta en bedömning av vad som kan anses vara "god sed" i grannelagsförhållanden. Under vissa förutsättningar kan man fordra att häcken även fortsättningsvis ska hållas klippt så som varit brukligt sedan många år tillbaka.

Det är svårt att avgöra om det är möjligt att gå vidare rättsligt med detta samt om er ståndpunkt skulle få utslag i en dom. Vad ni kan hävda är att ni kom överens med grannens man om hur hög häcken skulle vara och att grannfrun nu är skyldig att klippa häcken på den brukliga höjden.

För att inte grannsämjan ska lida, kan ni med grannfrun försöka upprätta ett avtal om hur granarna som skapar en häck mellan era fastigheter ska klippas för att undvika framtida konflikter. Det är svårt att ta ställning i dessa typer av juridiska frågor och en lösning mellan er och er granne är alltid att föredra. Behöver du hjälp med att upprätta ett avtal kan du boka tid med en av våra jurister.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och förslag till hur du kan gå vidare. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning

Amanda Blomberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2095)
2021-09-23 Får man ställa en kompost nära tomtgränsen?
2021-09-22 Ofullständig fråga
2021-09-21 Kan man ge en fastighet som gåva till en utomlands bosatt?
2021-09-18 Får man fälla en alm på egen tomt utan marklov?

Alla besvarade frågor (95863)