Allmänna friskrivningars begränsningar

2021-07-08 i Köplagen
FRÅGA
Jag har en gammal husvagn från 1978 och har en kund som är villig att bet 500sek. Jag betraktar den som skrot o har medd kunden om de skador som jag vet om. Hur garderar jag mig till 100% från alla ev ek skadeanspråk o krav som kan komma från kunden efter bet o hämtning. Jag ringde på en annons där han skriver att han är intresserad av bl.a fuktskadade, defekta o krockskadade vagnar.Tacksam för snarast svar.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga !

Jag tolkar din fråga som om det finns en möjlighet för dig att sälja varan på ett sätt så att du kan friskriva dig ansvar från eventuella fel och ersättningsanspråk som kan komma utav det.

Köplagen är tillämplig vid försäljning av lösören mellan två privatpersoner

Då jag tolkar det som atthandlar om försäljning av ett lösöre mellan två privatpersoner, så är köplagen (KöpL) tillämplig !

(OBS om du sålt husvagnen i roll som en näringsidkare till en konsument gäller inte denna lag, och jag råder dig att skicka in ytterligare frågor till oss här på lawline!)

Allmänna friskrivningar har viktiga begränsningar

Det är inte ovanligt att säljare brukar sälja saker i befintligt skick eller med något annat allmänt förbehåll som ett sätt för att friskriva sig allt ansvar för eventuella fel som kan dyka upp efter försäljningen. Detta gör man eftersom att felansvar leder till säljaren måste avhjälpa felet alternativt sätta ned priserna eller t.o.m. betala skadestånd.

Det finns dock viktiga begränsningar när man gör allmänna förbehåll, som innebär att man aldrig fullt ut kan skydda sig genom att säga att man inte tar ansvar över senare uppkomna fel (19 § KöpL). Vad denna paragraf innebär är att en vara fortfarande kan anses felaktig, trots en allmän friskrivning om antingen:

Varan inte överensstämmer med sådana uppgifter angående dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant viktigt förhållande angående varans egenskaper eller användning som säljaren måste antas ha känt till och som köparen kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten antas ha inverkat på köpet.När varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta

Kommentar till punkt 1: En säljare kan friskriva sig felansvaret enligt denna punkten genom att före köpet tydligt frånsäga sig ansvar för uppgiftens riktighet.

Kommentar till punkt 2: Säljaren måste antagas ha vetat att varan var dålig i relevant avseende för att denna punkt ska göras gällande (vilket är en bevislättnad för köparen). OBS dock köparen kan inte klaga på sådant som denne borde ha upptäckt vid en undersökning av varan, vilket följer av köparens undersökningsplikt som denne bör ha uppfyllt före köpet (20 § KöpL). Om köparen väljer att inte göra denna undersökningen så kan denne inte klaga på fel som denne borde ha upptäckt ifall denne faktiskt hade gjort den, såvida inte köparen svikligen förlett honom att inte undersöka.

Kommentar till punkt 3: Denna punkt berör situationer när en vara är väsentligt sämre än köparen kunnat förutsätta med hänsyn till varans kvalitet, pris etc. Tar säljare t.ex. bra betalt för en vara tenderar allmänna friskrivningar att bli mindre effektiva, då köparen ändå förväntas få valuta för pengarna om det är en dyr vara.

Viktigt att påpeka är att ett fel som en köpare hittar måste reklameras av köparen inom skälig tid från tidpunkten för upptäckten av felet, varav om denne inte gör det så går reklamationsrätten förlorad (32 § KöpL).

Lär räcka med att berätta om eventuella fel du vet om samt erbjuda köparen att undersöka varan för att kunna skydda dig mot felansvar

I ditt fall handlar det om en äldre husvagn som ska säljas till ett lågt pris. Mitt tips är att upplysa om alla fel som du själv vet om till köparen samt att du skriver in i eventuellt avtal om att köparen fått tillfälle att undersöka varan. Undersökningen är viktig då köparen inte kan klaga på fel som denne borde ha upptäckt vid den gjorda undersökningen. I.o.m. åldern, slitaget och det låga priset på husvagnen så kan köparen inte ställa höga krav på vad denne bör kunna förutsätta av detta köpet. Priset och kvaliteten på husvagnen talar sammantaget för att så länge du nämner de fel som du vet uppenbarligen finns på husvagnen så kan du på goda grunder friskriva dig ansvar för andra eventuella fel som skulle riskera dyka upp i framtiden för köparen. Förtydliga också för köparen att du säljer varan i befintligt skick !

Hoppas det var svar på dina funderingar ! Du är annars välkommen att ställa ytterligare frågor !

Eles Karahalilovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1422)
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera
2021-10-09 Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?
2021-10-06 Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

Alla besvarade frågor (96494)