Allmän visstidsanställning eller provanställning?

2016-06-10 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej Blev anställd och efter 2 månader fick jag anställningsbevis.Där stårAllmän visstid 6 månaders provanställning tillämpas.Uppsägningstid 1 mån.Nu har jag jobbat fackligt i många år men detta var kryptiskt. Vilken anställningsform gäller först..?Jag vill nämligen avbryta det här jobbet.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att en anställning ska löpa tillsvidare, om inte annat har avtalats, se 4 § lagen om anställningsskydd (LAS). Tidsbegränsade anställningsavtal får träffas i enlighet med 5 och 6 §§ LAS, exempelvis allmän visstidsanställning eller provanställning. Ditt anställningsavtal är i detta hänseende otydligt eftersom det verkar stadga att både en allmän visstidsanställning och en provanställning ska gälla. Det finns ingen regel om vilken av dessa två som ska gå först, utan då får man istället försöka tolka avtalet och utröna vad som var tanken med anställningen.

Men eftersom det står att en månads uppsägningstid ska gälla så är det dock ändå detta som kommer att gälla oavsett vilken anställningsform du anses ha. En visstidsanställning kan i normalfallet inte sägas upp i förtid, men eftersom ni har avtalet om en uppsägningstid på en månad så ska de ändå gå att säga upp det. En provanställning får avbrytas i förväg om inget annat har avtalats, eftersom ni har avtalet om en uppsägningstid så ska detta gälla.

Sammanfattningsvis så är det utifrån avtalet otydligt vilken anställningsform som gäller. Du får prata med din arbetsgivare om detta och försöka komma fram till vad som egentligen menas. Men oavsett om du anses vara anställd för viss tid enligt 5 § LAS eller som provanställd enligt 6 § LAS så kan du säga upp dig från ditt jobb. Dock måste du iaktta uppsägningstiden på en månad.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (736)
2021-01-18 Hur lång får en provanställning vara?
2021-01-15 Inlasning enligt BEA
2021-01-14 Kan man avtala om två veckors uppsägningstid om man har en allmän visstidsanställning?
2021-01-02 Har en säsongsanställd rätt till fast anställning?

Alla besvarade frågor (88227)