Allmän visstidsanställning efter provanställning

2016-08-05 i Anställningsformer
FRÅGA
Om en anställd varit provanställd, kan denne bli visstidsanställd efter provanställnigen eller kan endast en tillsvidareanställning komma ifråga? Blir svaret på frågan annorlunda beroende på om provanställning fortfarande är vid handen eller om provanställningen helt är avslutad?Hittat ett svar från er på denna fråga men svaret är från 2008 och eftersom lagar och regler kan ändras vill jag stämma av så ert svar fortfarande är korrekt.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om olika anställningsformer finns i lagen om anställningsskydd (LAS) som du finner här.

Avtal om tidsbegränsad provanställning får träffas om prövotiden är högst sex månader. När prövotiden löper ut övergår provanställningen automatiskt i en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren har lämnat besked om att anställningen inte ska fortsätta. En provanställning saknar uppsägningstid och får avbrytas när som helst under prövotiden utan att några särskilda skäl behöver anges (6 § LAS).

En arbetsgivare som vill avbryta en provanställning måste dock underrätta arbetstagaren minst 14 dagar i förväg, alltså senast 14 dagar innan prövotidens utgång. Att en arbetsgivare inte lämnar underrättelse i rätt tid innebär inte att provanställningen övergår i en tillsvidareanställning, en provanställning kan alltid avbrytas fram till dess sista dag. Följden kan istället bli att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren. Om arbetstagaren är fackligt organiserad ska arbetsgivaren även varsla dennes lokala arbetstagarorganisation som har rätt till överläggning med arbetsgivaren (31 och 38 §§ LAS).

Efter prövotidens utgång kan en arbetsgivare välja att återanställa arbetstagaren i en annan anställningsform, exempelvis allmän visstidsanställning, förutsatt att provanställningen har upphört och inte övergått i en tillsvidareanställning. Samma gäller om provanställningen avbryts innan prövotidens utgång. Det finns alltså inget hinder mot att anställa någon som tidigare har varit provanställd i en allmän visstidsanställning. Innan avtal om allmän visstidsanställning träffas måste dock provanställningen ha avslutats.

Viktigt att komma ihåg är att LAS till stora delar är semidispositiv, det vill säga att avvikelser från lagens regler får göras genom kollektivavtal (2 § LAS). Det är därför viktigt att ha koll på för arbetsplatsen gällande kollektivavtal och hur avtalets regler skiljer sig från lagen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (716)
2020-10-18 kan man få jobb som jurist trots tidigare brott?
2020-10-15 Kan en arbetstagare ändra en tillsvidare anställning till timanställning utan samtycke?
2020-10-10 Får en arbetsgivare ta emot en person som vill arbeta gratis?
2020-10-01 Är det lagligt med provanställningar?

Alla besvarade frågor (85141)