Allmän fråga om dröjsmål vid journalföring inom socialtjänsten

FRÅGA
Vad är oskäligt dröjsmål då man talar om journalföring generellt och socialtjänst i synnerhet
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Då din fråga är väldigt bred och allmän är den dessvärre svår för oss på Lawline att besvara. Om din fråga avser ett specifikt ärende som du har råkat ut för rekommenderar jag därför att du ställer en ny fråga till oss på Lawline och i den frågan redogör för din specifika situation (exempelvis en journalföring inom socialtjänsten som dröjt) varefter en av våra rådgivare kan göra en analys av om dröjsmålet i ditt fall varit oskäligt.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?