FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt09/10/2016

Allemansrätten vid bärplockning

Hej,

En bostadsförening av radhustyp har planterat häckväxter som avgränsare till deras parkeringsområde. Nu råkar det vara så att just de buskarna får bär som folk sällan vet är ätbara. Det är minst 10 meter till vad som kan räknas som privat mark/gräsmatta tillhörande radhusen så man stör inte hemfriden på något sätt om man skulle ställa sig att plocka. Får man plocka bären utan att fråga om lov, gäller allemansrätten? Det är bara för husbehovet och inte någon kommersiell plockning det gäller.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Aktuella regler återfinns i jordabalken (JB) (1970:994) se här och regeringsformen (RF) (1974:152) se här.

En bostadsrättsförening är att anses som fastighetsägare. Till fastigheten hör på rot stående träd och andra växter enligt 2 kap. 1 § tredje stycket JB. Buskarna utgör således bostadsrättsföreningens egendom (fastighetstillbehör) om rötterna utgår från deras fastighet/mark, detta är gällande oavsett om inte det tillhör ett visst radhus.

Allemansrätten framgår av 2 kap. 15 § fjärde stycket RF vilken föreskriver att alla ska ha tillgång till naturen. Bärplockning har givetvis i anslutning till denna regel diskuterats friskt. Huvudregeln är att bär får plockas så länge man inte ställer till olägenhet för markägaren. På åker och äng kan i varje fall svamp och bär plockas fritt, när området får beträdas. Det är oklart hur bärplockning skall bedömas, om man tar dem på mark som utgör tomt, till exempel vid en parkering. Man kan möjligtvis åtminstone bli skyldig att ersätta den obetydliga skada som markägaren kan anses ha lidit, om man plockar sådana bär. Detta förutsätter att Din bärplockning orsakat skada på marken. Du bör emellertid tänka på fastighetsägarens behov av buskarna och de tillhörande bären, är bären av större vikt för prydnaden i området kan det vara fråga om en sådan skada och Du får då inte plocka dessa utan dennes godkännande. Jag anser dock inte att det i förevarande fall ska vara fråga om en överträdelse av allemansrätten.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000