Allemansrätten - hemfridszon

2019-07-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Min sambos familj äger en tomt vid en sjö, med ett fritidshus, garage och båthus. De har även en pir, brygga runt piren och en liten sandstrand. Detta byggdes innan lagarna om strandskydd kom. Gräsmattan klipps vid huset, och vid piren så det är tydligt att det är en tomt, även om de inte längre äger stranden/vattnet. Fritidshuset ligger ca 20 m från vattnet.Nu har vi råkat ut för badgäster, som har leksaker överallt på den lilla sandstranden så inte ens vi kunde nyttja den, samt satt upp solskyddstält till barnen och placerat ett par barnvagnar och ockuperat stor yta. Detta kom lite som en chock och vi visste inte vad vi skulle säga. Är detta verkligen okej? Känns inte som vi kan vara privata på vår egna tomt!
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Allemansrätten

I Sverige har vi något som kallas för allemansrätten, då kan man fråga sig vad är detta. Allemansrätten betyder att andra personer kan få vistas på någon annans mark under den förutsättning att man inte förstör eller stör. Detta framgår av 2 kap 15 § 4 stycket regeringsformen och 7 kap 1 § miljöbalken. Detta gäller för såväl land som för vatten. Äganderätten begränsar dock allemansrätten.

Hemfridszonen

Grundregeln enligt allemansrätten är helt enkelt att vi får vara överallt i naturen och vistas på annans mark så länge vi inte förstör eller stör. Men det finns alltid undantag, man måste ta hänsyn till hemfridszonen och får exempelvis inte gå på växande grödor.

Hemfridszonen är helt enkelt ett område som anses vara privat och ska få vara ostört, det är området som är närmast runt bostadshuset eller fritidshuset. Inom denna zon är det fastighetsägaren som har full rådighet över marken och ingen har rätt att vistas där utan lov. Inom denna zon gäller därmed inte allemansrätten.

Hur stor är zonen?

Ett problem kring detta är att det inte generellt finns något mått för hur stor denna zon är, utan detta varierar från fall till fall. Oftast finns det tydliga gränser för zonen, exempelvis i ett villaområde där alla hus har en häck, staket eller liknande för att visa var deras gräns går. Ibland kan det finnas andra naturliga gränser som diken, skogsbryn som har ett rimligt avstånd ifrån huset. Hemfridszonen kan även variera om det är en tät terräng eller om det rör sig om ett öppet landskap. Det är tillåtet att sätta upp staket runt sin hemfridszon, men man får inte göra detta om det är utanför hemfridszonen. För att utanför hemfridszonen gäller som sagt allemansrätten. Det som kan begränsa hemfridszonen är även lokala traditioner som kan göra att hemfridsgränsen blir mindre. Om det är normalt att människor vistas precis utanför ditt hus och alltid har varit så.

Tomt – hemfridszon

För att kunna avgöra vad hemfridszonen är måste vi gå tillbaka till vad som anses vara en tomt. Definitionen av vad en tomt är enligt lagens mening är ett område kring ett bostadshus där man ska kunna röra sig ostört. Men som jag nämnt ovan finns det ingen egentlig definition hur stor den ska räknas vara, utan mer bestäms utifrån om ni störs eller inte. Det man skulle kunna säga i ert fall är att huset ligger 20 meter från stranden och det verkar som om att ni störs av människorna som vistas där. En vägledning att gå utifrån är om huset tydligt syns ifrån stranden eller inte. Om svaret blir ja på den frågan skulle jag nog säga i en större utsträckning att stranden tillhör er tomt, om svaret blir nej så tillhör det förmodligen inte er tomt. Om svaret blir JA, så är den förmodligen innanför er hemfridszon.

Sammanfattning

I ert fall skulle jag nog säga att stranden ligger inom er hemfridszon, eftersom huset ligger så nära vattnet.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1940)
2020-05-31 Fråga om ett historiskt dokument och dess inverkan på fastighetsförsäljning
2020-05-29 Kan jag ge bort en belånad fastighet?
2020-05-28 Får min sambo "kasta ut" min son?
2020-05-27 Lamellgardinerna står inte med i köpekontraktet

Alla besvarade frågor (80701)