FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt05/11/2017

Allemansrätt vid privatägd strand

Hej,

bor vid en liten sjö. Huset är ca 100 m från sjön. Vår tomt sträcker sig ända till sjön. De närmaste ca 60 m mot vattnet har vi en öppen skogsdel, där vi håller rent och har endast några träd. Alldeles vid vattnet har vi röjt och försöker hålla det öppet. Men då har folk från när och fjärran börjat lägga sina ekar/plastbåtar där istället.

Vad gäller i sånt fall ? Får man lägga sina båtar var som helst utan att fråga markägaren?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har nedan försökt svara på dina frågor utifrån omständigheterna om det är tillfälligt eller en längre tid personer lägger sina båtar vid din strand. Om det finns andra förutsättningar du vill ha din fråga besvarad utifrån så är du varmt välkommen att återkomma!

Allemansrätt

Som utgångspunkt har vi allemansrätt i Sverige, och det innebär att personer kan få rätt att vistas på annans mark så länge de inte förstör eller stör (2 kap. 15 § 4 stycket regeringsformen och 7 kap. 1 § miljöbalken). Allemansrätten gäller på land likväl som på vatten. Allemansrätten kan begränsas av äganderätten.

Tillfälligt

Det som styr om personer får gå i land, ankra, bada och tillfälligt lägga till vid en strand är om stranden anses tillhöra en tomt eller inte. Personer får nämligen göra allt det ovannämnda om det inte anses vara en tomt. Definitionen av tomt som menas här är området närmast erat hus där ni ska kunna röra er ostörda. Det finns inte någonting som reglerar hur stort område som räknas till tomt, utan det är risken att störa som avgör. All mark ni äger, och det ni omnämner som tomt i er fråga, behöver därav inte ses som tomt i detta sammanhang.

En fråga ni kan ställa er för att få vägledning om er tomt anses vara enda fram till stranden är: syns huset tydligt ifrån stranden? Om svaret är ja, så är det troligare att det anses tillhöra er tomt och att ni blir störda av att folk lägger sina båtar vid stranden. Om svaret är nej, då anses det troligtvis inte som tomt.

Eftersom jag inte sett platsen så kan jag inte uttala mig om huruvida det skulle anses störande om personer lägger sin båt vid stranden. Det jag kan säga är att eftersom det finns en öppen skogsdel emellan ert hus och stranden, samt att det är 100 meter från sjön som huset ligger så låter det inte som om ni skulle kunna förhindra tillfälliga besökare.

Längre tid

Om det däremot inte rör sig om tillfälliga besökare utan om att personer lägger till sina båtar vid stranden under en längre period ska personerna fråga er, i egenskap av markägare, om lov.

Om personer lägger till sina båtar under längre tidsperioder vid er mark så skulle jag rekommendera er att sätta upp en skylt som hänvisar till er som markägare så att personerna förstår vem de ska fråga om lov för att lägga sina båtar vid stranden en längre tidsperiod.

Svar

Tillfälligt så får en person lägga till sin båt vid en strand som inte anses vara tomt. Rör det sig däremot om en längre tid så ska personen fråga markägaren om lov.

Jag hoppas att du känner att du fått ett tydligt svar på din fråga, om det är något du undrar över eller har en annan fråga är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Ronja WestlinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000