Allemansrätt på annans brygga?

2017-10-05 i Fastighet
FRÅGA
Vi har en sköthage i skärgården som tillskiftats oss fyra delägare genom lantmäteriet och där vi har andel efter vars och ens mantal. Vi har också en gemensam brygga och ett båthus plus egna sjöbodar var och en på området som är inhägnat. Gäller allemansrätten på detta område så att utomstående kan använda bryggan för tillägg och bad och att inta måltider på?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allemansrätten framgår av 2 kap. 15 § fjärde stycket regeringsformen, vari det föreskrivs att alla ska ha tillgång till naturen.

Brygga utanför tomten

Generellt kan sägas, att allemansrätten till viss del även gäller bryggor. Exempelvis är det tillåtet med kortare förtöjning vid en brygga, så länge inte bryggan ligger på någons tomt. Den som nyttjar bryggan för kortare förtöjning får dock inte hindra ägaren i dennes nyttjande av bryggan. Detsamma gäller för någon som vill använda bryggan för att bada. För sådant nyttjande är det fritt att använda bryggan, så länge den inte ligger på en tomt så nära ett bostadshus att ägaren hindras i sitt nyttjande. För att andra ska få använda bryggan måste den alltså ligga utanför tomten, den måste även vara utom synhåll för ägaren (från bostaden). Detta innebär också att så fort ägaren kommer är man skyldig att lämna bryggan; ägaren har rätt att utnyttja bryggan ifred utan hinder från annan.

Brygga i direkt anslutning till tomten

Ligger bryggan i direkt anslutning till tomten (sjötomt) gäller inte allemansrätten. I sådana fall blir bryggan istället så kallad tomtbyggnation, som är privat och inte får utnyttjas av andra.

Råd

För mer information råder jag dig att kontakta länsstyrelsen i ditt län. Hos dem kan du få information om vilka regler som gäller i ditt område, samt hur långt hemfridszonen sträcker sig på din fastighet. De vet även vilken betydelse en ansökan om strandskydd skulle ha för dig.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (577)
2021-07-21 Vad gäller vid nyttjande av samägt fritidshus?
2021-07-21 Kan pantbrev överföras utan kostnad? Vad kostar lagfart?
2021-07-16 Är det tillåtet att flytta löv till en grannes tomt?
2021-07-16 Får man ta bort grenar på en grannes träd som växer in på en tomt?

Alla besvarade frågor (94276)