Allemansrätt för bär

2016-06-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Vi bor i bostadsrätt. Igår när jag och mina barn var på väg hem, såg de en buske med bär och frågade om de fick plocka lite. Jag ansåg att buskarna var planterade på allmän gräsmatta. När barnen stod och åt bär, kvinnan som bodde på första plan kom ut, och sa att buskar är deras som bor i huset på första plan och att de är dem som har planterat dem och vi får absolut inte plocka och äta. Jag svarade att den område är allmänt och det fanns ingen skylt om att buskar är privata osv. 3 kvinnor som kom ut och var otrevliga mot mig, de förbjöd barn att äta bär osv Min fråga är: får man plantera inköpta buskar på allmänt gräsmattan och på det sättet privatisera allmänheten? Jag pratat med ordförande, han visste inte själv vilka regler som gäller när man planterar en buske på allmänt gräsmattan. Men han var säkert att gräsmattan tillhör fastigheten dvs är inte privat.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det som växer på fastighetens gräsmatta tillhör fastighetsägaren enligt lag, 2 kap. 1 § 3 st Jordabalken. Det spelar ingen roll vem som har planterat träd, buskar eller blommor. Har det rötter tillhör det fastigheten och därmed fastighetsägaren.

Allemansrätten, 2 kap. 15 § 4 st Regeringsformen, sträcker sig till att man får gå och vistas under kortare tider på mark som tillhör annan så länge man inte förstör. Bär och svamp, såsom mossa tillhör fastighetsägaren, men så länge man sköter sig och inte skräpar ned eller försäljer i stora mängder borde det inte vara utanför lagens famn.

Sammanfattningsvis, bären på er gräsmatta tillhör fastighetsägaren som har lagfart för marken och om det inte stör denne eller förstör marken borde det vara inom allemansrätten.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med varma hälsningar

Terese Vestergård
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll