Alla ägare får lika mycket pengar vid tvångsförsäljning

2016-12-08 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi är fyra stycken som har ärvt en gård med en del mark till. Nu säger en av mina syskon att gör vi inte som Hon vill så kan hon säga till sin advokat att han skall sälja gården o marken "tvångsförsäljning" o då får vi inga pengar alls. Så min fråga är. Kan hon göra så?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Nej hon kan inte göra så. Denna situation behandlas i lagen om samäganderätt, den kan du läsa här. Jag kommer kalla den samägandelagen senare i mitt svar.

Det är enligt denna lag en tvångsförsäljning av samägda saker kan komma till skott. Det är även där det står vad som händer med pengarna och hur själva försäljningen ska gå till.

Lagen är uppbyggd väldigt pedagogiskt med ett ganska gammalt språk, du behöver inte läsa den men jag ska förklara vad som står och hänvisa till vilka paragrafer allt står i.

Till att börja med så står att om mer än en person äger någonting tillsammans har alla ägare lika stor lott om inget annat kan bevisas. Detta är ganska självklart, men eftersom ni ärvt den måste det finnas ett testamente där det står hur mycket var och en av er ska ärva av fastigheten för att ni inte alla ska ärva lika stor del var. Jag antar att ni alla ärvt lika stor del för det är inte så vanligt att ärva en fastighet med olika stor äganderätt. Detta framkommer i 1 § i samägandelagen.

En samägare kan då söka hos en domstol att egendomen ska säljas, om det inte finns något avtal mellan ägarna. I detta fall har ni ärvt den så jag antar att det inte finns ett avtal, men skulle ni ha ett avtal där det står att ni inte ska sälja den är det avtalet gällande. Kan en ägare ge ett särskilt skäl till att fastigheten inte ska säljas så ska den inte heller göras det. Att uppfylla ett särskilt skäl för att den inte ska säljas kan vara svårt, och det räcker inte med att säga att den har ett sentimentalt värde.

Men skulle fastigheten då säljas så kommer ni alla få lika stor mängd pengar. Försäljningen kommer inte heller göras av någon utav er utan domstolen kommer utse en god man som utför försäljningen åt er och som dessutom ansvarar för att dela ut pengarna åt er och göra ett köpebrev i de fall det är en fastighet. Det framgår enligt 8 § samägandelagen. Det är så att ingen ska kunna undanhålla pengarna från den andra och att ingen ska kunna klandra köpebrevet för att de anser att den ena parten gjort fel.

Efter att fastigheten har sålts skulle ni då få era pengar.

Vill ni faktiskt sälja fastigheten behöver ni inte gå genom samägandelagen utan kan då komma överens om att själva lägga ut den för försäljning eller komma överens om att anlita en mäklare som då sköter försäljningen. Även då får alla såklart lika stor del av pengarna vid försäljningen. Skulle en part försöka undanhålla pengarna vid en sådan försäljning så är det möjligt att föra talan om det i domstol sen.

Sammanfattning

Det din syster säger är alltså inte sant, hon kan inte tvinga fram en försäljning utan att ni får pengarna ni ska ha enligt äganderätten. Hon kan däremot tvinga fram en försäljning om hon inte förbjuds att göra det enligt testamente eller ett avtal som ni har.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Är det något du undrar över eller vill att jag ska förklara tydligare lämna en kommentar här på Lawlines sida så svarar jag på den så fort jag kan.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2011)
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande
2021-01-15 Hur överlåter man en fastighet som gåva?
2021-01-09 Hur betraktas störningar i en hyres/bostadsrätt?
2021-01-01 Är det olagligt för barn att leka på gatan?

Alla besvarade frågor (88110)