FrågaOFFENTLIG RÄTTHälso- och sjukvård30/11/2018

Äldreomsorgen tar annans egendom

Får personalen på min mammas äldreboende beslagta hennes mobiltelefon som de gör varje dag vid 19.00?

Hur kan man göra något åt detta?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I socialtjänstlagens 5 kap. 4 § framkommer äldreomsorgens värdegrund. De ska inrikta sig på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Omsorgen vilar på principerna om självbestämmande och normalisering, att man ska få leva ett normalt liv, och den ska skötas utan inslag av ingrepp i människans personliga integritet.

Jag kan inte se att personalen tar din mammas mobiltelefon faller inom äldreomsorgens värdegrund. Det kan även röra sig om egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § brottsbalken, vilket är när man olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något. Exempelvis att man tar din mammas mobiltelefon utan hennes samtycke.

Vad du kan göra

En bra utgångspunkt är att tala med ledningen på äldreboendet. Om det inte fungerar, kan du ta upp det med någon som har ansvar över kommunens äldreomsorg.


Jag hoppas du har fått svar på dina frågor. Du är välkommen att ställa fler frågor om du har några mer funderingar!

Joel ÅkerlindRådgivare