Äldre inteckningar i fastighet

Hej! Jag är intresserad av att köpa en fastighet som det finns en skriftlig inteckning om 81 250SEK i och behöver lite råd och hjälp. Det är nämligen så att förr-förra ägaren "x" lånade pengar år 1996 av en herre "y" på samma gata, "y" fick då en inteckning i fastigheten som säkerhet för lånet. Jag vet tyvärr inte om skulden är betald men utgår ifrån att den inte är det. Om jag skulle köpa fastigheten, kan jag då bli skyldig "y" för inteckningen han har? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. 

Inteckning/ pantbrev 

En fastighetsinteckning är en säkerhet i en fastighet för ett lån. Till grund för inteckningen finns således en skuld och som bevis för säkerheten utfärdas ett pantbrev. Pantbrevet ska överlämnas till fordringsägaren, det vill säga den som lånar ut pengar (6 kap. 2 § jordabalken). Innebörden av att ha panträtt i en fastighet är att man har rätt att genom utmätning (som utförs av Kronofogden) få ut pengar ur fastigheten för det fall den som är skyldig en pengar inte kan betala tillbaka skulden (6 kap. 3 § jordabalken). 

Det vanliga är att den som säljer en fastighet löser ut pantsatta pantbrev genom att betala tillbaka sina skulder. Gör inte säljaren detta ska denne upplysa köparen om huruvida fastigheten är skuldsatt eftersom det annars anses vara ett så kallat rättsligt fel, vilket ger köparen rätt att kräva påföljder (4 kap. 16 § jordabalken). 

Om man som i ditt fall uppmärksammas på att en inteckning finns så ska man vara medveten om att inteckningen är fortsatt gällande trots att fastigheten får en ny ägare. Detta medför att fastigheten kan komma att utmätas om den förra ägaren inte betalar sina skulder. 

Det man bör göra som köpare i det fall som du beskriver är antingen att se till så att den förra ägaren betalar tillbaka skulderna innan/ i samband med överlåtelsen eller att man som köpare övertar skulderna mot avräkning av köpeskillingen. Övertar man skulden krävs dock även fordringsägarens samtycke. 

Sammanfattning 

Innebörden av att ha en inteckning är att man har en säkerhet i fastigheten för det fall en skuld inte betalas. Inteckningen är fortsatt gällande trots att fastigheten byter ägare. Som (eventuell) köpare bör man därför se till så att skulderna blir betalda innan en överlåtelse. 

Om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. 

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! 

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”