Åldersgränser och arbetsgivarens skyldigheter

Hejsan!

Finns det åldersgräns på att själv hantera en kassa?

Finns det även åldersgräns på att öppna och stänga en butik?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inte någon direkt regel som stadgar vid vilken ålder en person själv får hantera en kassa. I 5:2 arbetsmiljölagen stadgas dock att en minderårig (under 18 år) får ha ett ofarligt arbete från och med det år han eller hon fyller 16 år. Att hantera en kassa är ett exempel på ett ofarligt arbete, således bör en person på egen hand få hantera en kassa vid 16 års ålder eller i vart fall det år personen i fråga fyller 16 år.

Vad gäller vid vilken ålder en person får ansvaret för att se till att butiken öppnas/stängs finns inte reglerat i lagen. Det är alltid arbetsgivarens skyldighet och uppgift att undersöka risker och faror som kan uppkomma vid utförandet av arbetsuppgifter, till exempel vad gäller att öppna/stänga en butik, och vem som är lämpad till arbetet. Personen som öppnar/stänger en butik får dock inte vara under 16 år. Personer under 16 år får endast utföra lätt arbete som inte inverkar skadligt på den minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång vilket är reglerat i 5:2 st. 2 arbetsmiljölagen. Som tidigast får en person börja arbeta vid 13 års ålder (gäller endast lätt arbete som exempelvis sådant arbete som utförs under PRAO).

Avslutningsvis vill jag framföra att det är arbetsgivaren som efter en bedömning ska fatta ett beslut om en minderårig person är mogen nog att sitta i kassan eller öppna/stänga en butik på egen hand. Dock ska personen inte vara under 16 år med stöd i 5:2 arbetsmiljölagen. Det finns olika riktlinjer på olika företag vad gäller minderåriga och deras arbete i kassa och öppna/stänga butik, vissa företag/butiker anställer 16-åringar för nämnt arbete medan andra företag/butiker anställer 18-åringar. Det är ett beslut som arbetsgivaren fattar efter att gjort en bedömning om den minderårige är lämplig för arbetet. Det ska tilläggas att arbetsgivaren ska ha gått igenom risker och säkerhet med den minderårige innan något beslut fattas huruvida den minderåriga är lämplig för arbetet eller inte.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin LindRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”