Aktiebolag i konkurs - hur stor chans att långivaren får tillbaka sina pengar?

Hej!

Vad händer när ett akteibolag ev går i konkurs och en person har lånat ut en större summa med pengar till företaget. Företaget äger även bostad mm. Finns det möjlighet och hur stor att långivaren får tillbaka sina pengar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I vilken ordning som fordringsägare (borgenärer) får betalt från en gäldenär som gått i konkurs regleras i förmånsrättslagen. Fordringsägare är en person eller ett företag som står bakom ett lån. En fordringsägare kan således vara en långivare som har lånat ut pengar till ett aktiebolag. Gäldenären är den part som står i skuld till borgenären.

När ett företag har gått i konkurs finns ofta flera olika borgenärer som har lånat ut pengar. I dessa fall är det inte säkert att alla borgenärer kan få ut sin egendom av konkursboet. Förmånsrättslagen reglerar därför vilken turordning som gäller för borgenärerna, dvs. fördelningen av egendomen mellan borgenärer i ett konkursbo.

Förmånsrätter finns som massafordran, särskilda förmånsrätter, allmänna förmånsrätter och oprioriterade fordringar. Läs om förmånsrätt här och förmånsrättsordningen här.

Särskilda förmånsrätter är sådana som är gäller för viss egendom, exempelvis fordringar som är förenade med panträtt till lös eller fast egendom. Allmän förmånsrätt är inte förknippad med någon särskild egendom men utgör prioriterad fordran enligt förmånsrättslagen (läs här). Av din fråga så förefaller personen ha lånat ut pengar till aktiebolaget. Det kan därmed tänkas vara en oprioriterad fordran (läs här).

Särskild förmånsrätt har företräde framför allmän förmånsrätt (15 § förmånsrättslagen). Den turordning som gäller för särskilda förmånsrätter räknas upp i lagen (3 a – 9 § förmånsrättslagen). Efter dessa fordringar kommer de allmänna förmånsrätterna, vilka räknas upp i 10 – 19 § förmånsrättslagen. Om det vid konkursen finns pengar kvar i konkursboet efter att fordringsägare med särskild och allmän förmånsrätt fått betalt så får de oprioriterade fordringsägarna dela på de pengar som finns kvar (upp till fordringarnas belopp). Fordringar som inte är förenade med förmånsrätt har inbördes lika rätt (18 § förmånsrättslagen).

Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att långivarens chans att få tillbaka sina pengar beror på det konkurssatta aktiebolagets skulder och tillgångar. Av din fråga verkar aktiebolaget ha vissa tillgångar. Du nämnder t.ex. att de äger bostad m.m. Det finns dock en risk att personen inte får tillbaka sina pengar om dennes fordran är en oprioriterad fordran i konkursboet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda BlombergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”