Äktenskapsförord - ingen eller förfalskad underskrift

Jag undrar hur jag ska skriva för att bestrida ett äktenskapsförord som en kvinna säger sig aldrig skrivit på. Jag förstår att hon ska skriva till tingsrätten, men jag är osäker på hur hon ska formulera sig. Mannen har ansökt om skilsmässa, flyttat och tagit allt i lägenheten.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar som säger att viss eller all egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna ska vara dennes enskilda egendom, och inte ingå i en bodelning vid en skilsmässa enligt 7 kap. 3§ st. 1 och 10 kap. 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB). För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det vara skriftligt, undertecknats av båda makarna och registrerats hos skatteverket (7 kap 3§ st. 3 och 4 ÄktB)

När ett äktenskap tar slut ska enligt huvudregeln en bodelning göras (9 kap 1§ ÄktB). Bodelningen ska upprättas av parterna tillsammans, vara skriftlig och undertecknad (9 kap 5§ ÄktB). Om parterna inte kan komma överens om hur tillgångarna ska fördelas kan man ansöka om en bodelningsförrättare hos Tingsrätten. Det är ofta en advokat, som fattar beslut t.ex. om vad som ingår i bodelningen och hur sakerna ska fördelas (17 kap ÄktB). Om parterna ändå inte är överres kan talan väckas vid Tingsrätten.

Ett rättsfall som påminner om det du beskriver avgjordes i Hovrätten genom mål RH 2009:49. I fallet var en bodelningsförrättare förordnad. Förrättaren upptäckte att det fanns ett äktenskapsförord som sade att vardera makes egendom skulle vara enskild och han beviljade inte fruns önskan om bodelning. Frun invände då inför förrättaren att hon inte hade skrivit under äktenskapsförordet och klandrade bodelningsbeslutet vid Tingsrätten. Hon yrkade att tingsrätten skulle förklara äktenskapsförordet ogiltigt, förordna att bodelning skulle ske samt återförvisa ärendet till bodelningsförrättaren. Hovrätten ansåg att den make som gjorde gällande att ett äktenskapsförord var äkta som huvudregel borde ha bevisbördan för detta, om den andra maken bestred handlingens äkthet. I fallet var det alltså mannen som skulle ”göra övervägande sannolikt” att frun faktiskt undertecknat äktenskapsförordet.

Mannen kunde inte bevisa detta bl.a. eftersom de vittnen som bevittnade äktenskapsförordets undertecknande inte hade någon klar minnesbild av att frun var med när bevittningen skedde och manens egna uppgifter om händelseförloppet inte framstod som mer trovärdiga än fruns. Hovrätten fann därför att äktenskapsförordet inte var giltigt.

Hoppas att du fått en bättre inblick i förfarandet och att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga.

Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1987:230) för ÄktB. 

MVH /Veronica Eriksson

Veronica ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”