Äktenskapsförords påverkan på arv

Hur påverkar äktenskapsförordet arvet mellan makarna vid dödsfall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan konstateras att all egendom som makar äger antingen är giftorättsgods eller enskild egendom. Distinktionen mellan dessa slag görs genom 7 kap 1 § och 7 kap 2 § Äktenskapsbalken (1987:230). Giftorättsgodset ska enligt 10 kap 1 § ingå i bodelningen då äktenskapet upplöses, vilket exempelvis sker vid dödsfall. Enligt 7 kap 2 § 1p kan man genom ett äktenskapsförord komma överens om att viss egendom ska vara att anse som enskild egendom och därmed inte ingå i en framtida bodelning.

Då en make dör (och äktenskapet upplöses) ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning i enlighet med 9 kap 1 §. Giftorättsgodset läggs efter en skuldavräkning samman och delas lika mellan makarna. Den avlidne maken erhåller alltså hälften av giftorättsgodset adderat med den enskilda egendomen. Det är denna del som utgör arvsdelen. Av 3 kap 1 § 1st Ärvdabalken (1958:637) framgår att den avlidnes kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande maken.

Då äktenskapet, efter dödsfall, är upplöst spelar det inte någon roll om det tidigare existerat ett äktenskapsförord mellan parterna. Egendomen är vid detta skede redan fördelad i enlighet med vad som avtalats.

Sammanfattningsvis kan man säga att äktenskapsförordet kan påverka kvarlåtenskapens storlek. Desto mer enskilda tillgångar den avlidne hade, desto större blir arvet. Med tanke på att den efterlevande maken ändå ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap spelar det dock ingen roll om arvet blev större eller mindre. Summan som utfås av den efterlevande maken blir ändå densamma. På så sätt spelar ett äktenskapsförord ingen roll vid dödsfall.

Notera dock att kvarlåtenskapens storlek kan få betydelse om det föreligger något testamente eller om det finns särkullbarn till den först avlidne, men något sådant framgår inte av din fråga.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,Nina ErlandssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning