Äktenskapsförords inverkan på bodelning

FRÅGA
Jag ligger i skilsmässa med min fru och vi ska upprätta ett bodelningsavtal för att reglera våra tillgångar. Min fru ärvde under vårt äktenskap pengar och konst av sin pappa. Arvet vill inte min fru att jag ska få ta del va och det ska regleras av bodelningsavtalet.Igår fick jag ett äktenskapsförord av min fru som hon vill att jag ska skriva på. Äktenskapsförordet reglerar arvet.Min fråga är varför hon vill ha ett äktenskapsförord utöver bodelningsavtalet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). All egendom som inte är enskild är giftorättsgods, 7 kap. 1 § ÄktB. Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB och är exempelvis egendom som gjort enskild genom äktenskapsförord eller genom mottagande av arv/gåva med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda.

Jag antar att arvet din fru fick från sin far inte var villkorat på så sätt att det skulle utgöra enskild egendom. Utgångspunkten är således att även arvet ska ingå i en bodelning mellan er, detta eftersom arvet utgör giftorättsgods. Genom att teckna ett äktenskapsförord så kommer det leda till att din frus arv helt kommer lämnas utanför bodelningen.

Om du inte tecknar äktenskapsförordet och istället låter din fru få arvet genom att reglera det i bodelningsavtalet så kommer det leda till att du erhåller en större förmögenhet genom bodelningen är om du skriver på äktenskapsförordet. Låt mig exemplifiera:

Ert gemensamma giftorättsgods (inklusive arvet från din frus far) är värt 100 000 kr. Genom en bodelning kommer ni erhålla 50 000 kr vardera från detta, varav din frus andel till viss del kommer utgöras av hennes arv. Om ni skriver ett äktenskapsförord som stadgar att arvet ska vara enskild innebär det att arvet undantas från bodelningen. Om arvet är värt 20 000 kr så innebär detta alltså att giftorättsgodset nu istället är värt 80 000 kr. Efter bodelningen kommer ni att få 40 000 kr vardera och din fru kommer att ha kvar sitt arv värt 20 000 kr. Alltså kommer din frus förmögenhet totalt öka med 60 000 kr medan din förmögenhet ökar med 40 000 kr.

Sammanfattningsvis så kommer äktenskapsförordet leda till att du erhåller mindre i bodelningen än om ni inte hade något äktenskapsförord. Självklart så kan det finnas andra anledningar till att din fru vill att du skriver på äktenskapsförordet, t.ex. att hon vill säkerställa att hon verkligen kommer få behålla sitt arv efter sin far. Men utgången kommer att bli detta oavsett anledningarna. Jag råder dig därför att inte skriva under äktenskapsordet och istället se till så att din fru får arvet genom bodelningsavtalet.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1188)
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?
2020-12-28 giltigt äktenskapsförord utan att uppfylla de föreskrifter i Äktenskapsbalken

Alla besvarade frågor (88121)