Äktenskapsförordets bindande verkan

FRÅGA
Hej. Min fru fick vår bostadsrätt via äktenskapsord nu när vi skall skiljas. Nu vill hon ha bodelning och jag undrar om jag har rätt till halva försäljningssumman av huset då hon sålt det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom frågan rör äktenskapsförhållandet är äktenskapsbalkens regler tillämpliga.

Du talar om att du och din fru har upprättat ett äktenskapsförord mellan er. Äktenskapsförord är ett avtal om att viss egendom ska ha karaktären av enskild egendom och därmed vara undantagen från bodelning (7:3 äktenskapsbalken). I ditt fall rör det sig om en bostadsrätt.

Äktenskapsförord har, liksom alla avtal, bindande verkan. Det föreligger emellertid vissa formkrav. Äktenskapsförord ska vara skriftligt, undertecknad av båda makar och vara registrerad hos Skatteverket. Då blir äktenskapsförordet bindande f.o.m. dagen då det getts in till Skatteverket, alternativt f.o.m. vigseldagen om det har getts in en månad från vigseln.

Vid en bodelning till följd av äktenskapsskillnad kan du således inte erhålla halva försäljningssumman av bostadsrätten.

Notera att oskäliga äktenskapsförord kan jämkas eller lämnas utan avseende (12:3 äktenskapsbalken, jfr. 36 § avtalslagen). Prövning görs av domstol.

Med vänlig hälsning,

Linda La
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (930)
2019-05-25 Ensidigt äktenskapsförord
2019-05-22 Kan man vara särbo även om man är gift?
2019-05-22 Äktenskapsförord framtida egendom
2019-05-13 Man blir inte samägare till all egendom enbart för att man ingår äktenskap

Alla besvarade frågor (69302)