Äktenskapsförordet börjar gälla när ni registrerar det

FRÅGA
HejGäller vårt äktenskapsförord som skrevs för tre år sen om vi registrerar det hos skatteverket nu utan att förnya till dagens datum och ny namnteckning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Relevanta regler finns i äktenskapsbalken.

Genom ett äktenskapsförord kan makar klassificera egendom som enskild egendom eller giftorättsgods, vilket avgör vad som ska ingå i en eventuell bodelning (7 kap. 1–2 § punkt ett och 10 kap. 1 § ÄktB). Det finns tre krav för att äktenskapsförordet ska vara giltigt: skriftligt, undertecknad av båda makar och registrerat hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). En make kan bara klassificera egendom som den redan äger (när äktenskapsförordet upprättas) eller som den senare kan komma att få i gåva, testamente eller arv (7 kap. 3 § ÄktB). Ett äktenskapsförord börjar gälla från och med då det lämnats in hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).

Min bedömning är att ni kan lämna in äktenskapsförordet till Skatteverket utan ny datering/underskrifter, eftersom det inte skulle göra någon skillnad på äktenskapsförordets giltighet. Däremot kommer det först att börja gälla när ni lämnar in det som jag nämner ovan.

Om du har någon följdfråga får du gärna ställa den i kommentaren eller skicka in en ny fråga till oss, men jag hoppas att du fick svar på dina frågor!

Cornelia Hansen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1120)
2020-08-09 Göra all egendom till enskild men vi vill ärva från varandra
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?

Alla besvarade frågor (82723)