Äktenskapsförordet börjar gälla när ni registrerar det

FRÅGA
HejGäller vårt äktenskapsförord som skrevs för tre år sen om vi registrerar det hos skatteverket nu utan att förnya till dagens datum och ny namnteckning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Relevanta regler finns i äktenskapsbalken.

Genom ett äktenskapsförord kan makar klassificera egendom som enskild egendom eller giftorättsgods, vilket avgör vad som ska ingå i en eventuell bodelning (7 kap. 1–2 § punkt ett och 10 kap. 1 § ÄktB). Det finns tre krav för att äktenskapsförordet ska vara giltigt: skriftligt, undertecknad av båda makar och registrerat hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). En make kan bara klassificera egendom som den redan äger (när äktenskapsförordet upprättas) eller som den senare kan komma att få i gåva, testamente eller arv (7 kap. 3 § ÄktB). Ett äktenskapsförord börjar gälla från och med då det lämnats in hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).

Min bedömning är att ni kan lämna in äktenskapsförordet till Skatteverket utan ny datering/underskrifter, eftersom det inte skulle göra någon skillnad på äktenskapsförordets giltighet. Däremot kommer det först att börja gälla när ni lämnar in det som jag nämner ovan.

Om du har någon följdfråga får du gärna ställa den i kommentaren eller skicka in en ny fråga till oss, men jag hoppas att du fick svar på dina frågor!

Cornelia Hansen
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
3322Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-13 10:14
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (986)
2019-08-17 Hur får man en vigsel till stånd i Kanada?
2019-08-16 Hur ser vi till att jag får tillbaka det kapital jag lånat ut till min hustru, om hon skulle gå bort före mig?
2019-08-15 Kan vi få vårt äktenskap registrerat i Sverige om vi gifter oss utomlands innan min betänketid gått ut?
2019-08-14 Är mitt äktenskapsförord registrerat?

Alla besvarade frågor (72087)