Äktenskapsförord vid dödsfall

FRÅGA
Vi är nyligen gifta med ett allomfattande äktenskapsförord och jag är den som äger det mesta. Om jag dör före min fru och inte har skrivit något testamente, får hon ingenting då? Jag har en vuxen son från ett tidigare äktenskap och hon har också en vuxen son i Argentina från ett tidigare äktenskap och som jag aldrig har träffat.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsförordet är till för att reglera egendomsförhållandena mellan makar enligt 7 kapitlet 3 § äktenskapsbalken (förkortas ÄktB) (se lagen här). Man kan avtala om att egendomen ska utgöra enskild egendom. Jag uppfattar det av frågan som att det är detta ni har gjort och att den mesta egendomen är din enskilda egendom.

När ett äktenskap avslutas (skilsmässa, dödsfall) ska man enligt 9 kapitlet 1 § ÄktB göra en bodelning. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå enligt 10 kapitlet 1 § ÄktB (all egendom som inte är enskild egendom). Innan bodelningen sker har varje make rätt att få täckning för sina skulder ur giftorättsgodset. När bodelning gjorts har gifträttsgodset delats upp mellan makarna och äktenskapet är upplöst. Vid ett eventuellt dödsfall skulle din del av bodelningen läggas till din övriga egendom (den enskilda egendomen) och då utgöra din kvarlåtenskap som ska fördelas genom arv.

Har man inte skrivit testamente gäller reglerna om arv i ärvdabalken (förkortas ÄB) (se lagen här). Huvudregeln vid arv är enligt 2 kapitlet 1 § ÄB att barnen ärver den avlidne. Det finns dock ett undantag från detta om den avlidne var gift i 3 kapitlet 1 § ÄB som säger att kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken. Skulle det vara så som i detta fall, att det finns ett särkullbarn till den avlidne maken, ärver den efterlevande maken bara om särkullbarnet väljer att avstå sin arvsrätt till förmån för den efterlevande maken. Särkullbarnet har då efterarvsrätt efter den efterlevande maken.

Alltså, äktenskapsförordet reglerar egendomsförhållandena när äktenskapet avslutas och påverkar inte arvssituationen eftersom att egendomen redan delats upp mellan er. Din fru har rätt att ärva hela ditt arv, om inte din son vill ta ut sitt arv direkt, i så fall ärver din fru inte. Din son kan välja att avstå från arvet tillförmån för din fru, men har då etterarvsrätt efter din fru. Dock finns en skyddsregeln för den efterlevande maken i 3 kapitlet 1 § andra stycket ÄB som säger att den efterlevande maken har rätt så långt egendomen räcker att får ut fyra prisbasbelopp (basbeloppsregeln). I de fyra prisbasbeloppen räknas in sådant som maken har i enskild egendom och fått genom bodelning. Din fru kan alltså bli arvslös om din son väljer att ta ut sitt arv, men hon blir inte lämnad utan ingenting eftersom att basbeloppsregeln finns.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll