Äktenskapsförord vad gäller aktier, sparkonton etc.

Hej!

När det gäller äktenskapsförord om pengar,aktier,fonder etc etc så verkar det vara väldigt luddigt när man ska skriva äktenskapsförord om detta? Vad är det som gäller när man ska skriva äktenskapsförord om detta?

Är själv gift och vi har inga egna barn tillsammans utan vi båda har barn på egna håll. Vi skulle gärna vilja skriva äktenskapsförord gällande konton vi har att dessa ska inte ingå vid en ev skilsmässa/bodelning.

Vi har inga gemensamma konton förutom ett konto där pengar till bolånet går in på ett konto (vi äger ett hus tillsammans).

Hur skriver vi ett äktenskapsförord där våra konton ska vara enskild egendom och den andra ska inte ha rätt att få pengar från dessa konton,aktier,fonder mm vi en bodelning? Måste man skriva konto nr eller räcker det med att skriva konton,aktier där vi står som ensam kontohavare?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för du ställt din fråga till Lawline!

Aktier

Till att börja med kan sägas att utgångspunkten vid en framtida bodelningen är den egendom som vardera make innehar vid det tillfälle talan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten. Detta brukar kallas för den kritiska tidpunkten, se 9 kap. 2 § äktenskapsbalk (ÄktB). Det som då ingår i bodelningen är giftorättsgodset (10 kap 1 § ÄktB) vilket är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).

Ett sätt för egendom att bli enskild egendom är genom äktenskapsförord (7 kap. 2 § p. 1 ÄktB). Det anses i den juridiska doktrinen finnas ett krav (enligt lydelsen i 7:3 st 1 men 1 ÄktB) på att äktenskapsförordet ska uppvisa klarhet, tydlighet och individualisering. Detta innebär att det inte är tillåtet att avtala om att en makes fortlöpande innehav av aktier ska vara enskild egendom. Man kan också säga att bara individualiserad egendom som kan göras till enskild.

Konsekvensen blir att man inte kan förorda om att "alla aktier make X äger i företag Y ska utgöra enskild egendom. Istället torde man kunna skriva "Z antal aktier i företag Y ska utgöra make X enskilda egendom".

Det kan tilläggas att avkastning på enskild egendom, som huvudregel, utgör giftorättsgods (7 kap. 2 § st 2 ÄktB). Man måste alltså särskilt föreskriva att t.ex vinst på aktierna ska utgöra enskild egendom om man önskar detta.

Bankkonton

Vad gäller t. ex bankkonton gör tydlighets- och individualiseringskravet att det kan uppstå problem om man föreskriver att sitt "vanliga" bankonto ska utgöra enskild egendom eftersom det finns en stor risk för sammanblandning med giftorättsgods. Det är därför bra att man öppnar ett särskilt konto som enbart används för de tillgångar som är enskild egendom. Även här bör man särskilt föreskriva om att avkastning också ska utgöra enskild egendom om man vill det.

Hjälp att upprätta äktenskapsförord

På Lawline har vi också en mer traditionell juristbyrå där du kan få hjälp att upprätta ett äktenskapsförord.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning