Äktenskapsförord tolkning

Om man har ett äktenskapsförrord som ser ut som nedanstående

Äktenskapsförord

Genom detta äktenskapsförord avtalar vi, NN (pers nr ) och PH ( pers nr), följande.

__________________________________________________

Av det sammanlagda värdet på det giftorättsgods som var och en av oss innehar, och oavsett om det utgör likvida medel eller inte, ska 750 000 (sjuhundrafemtiotusen) kronor på PH sida och 1 480 000 (enmiljonfyrahundraåttiotusen) kronor på NN sida utgöra enskild egendom för respektive part vari den andra parten icke har giftorätt vid en bodelning.

De har fördelat allt förutom det de får för huset som de ska sälja.

Fördelas detta då så att NN som har 1480 i enskild egendom ska få 730 mer av det som överstiger lånen eller har man en procentuell fördelning så att NN får 66 % o PH 33% ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Som jag läser ditt öktenskapsförord är det föreskrivet att bestämda belopp, och inte procentandelar är parternas respektive enskilda egendomar. Detta innebär att NN kan göra anspråk 1 480 000 kr och PH kan göra anspråk på 750 000 kronor. Eventuellt resterande tillgångar är giftorättsgods enligt huvudregeln och ska fördelas lika mellan parterna. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus AlmquistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning