Äktenskapsförord, testamente och särkullbarns arvsrätt

2016-06-05 i Make
FRÅGA
Hej!Vi ska gifta oss och hade bestämt oss för att skriva ett äktenskapsförord för att skydda min blivande make Thomas. Han har företag och en hel del andra tillgångar. Nu vill vi inte skriva det längre då vi fått reda på att Thomas son kommer att få 100% av värdet från äktenskapsförordet om Thomas avlider. Thomas vill INTE att hans son ska ärva det. Finns det någon annan möjlighet att skydda Thomas? Ex en handling som Thomas och jag skriver som han kan ta fram vid ev. skilsmässa?Tacksam för svar:)MvhBibbi Franssonminegenprivata@gmail.com
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Makar ärver varandra framför gemensamma barn, men eftersom din blivande make har en son (så kallat särkullbarn) som inte är ert gemensamma träder han in som ensam arvinge och kommer alltså, precis som Du anger, att ärva hela kvarlåtenskapen från sin far. Detta framgår av 3 kap. 1 § ärvdabalken.

Barn har en lagstadgad rätt till minst hälften av sin förälders kvarlåtenskap, så kallad laglott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Detta innebär att det, såvida inte barnet i fråga avsäger sig rätten till arv, inte går att göra ett barn helt arvlös. Jag rekommenderar således att ni upprättar ett testamente där ni skriver att hälften av din makes kvarlåtenskap ska vid dennes frånfälle tillfalla dig. Följden av detta blir att din makes son får ut sin laglott och du får ut resterande hälft. Du kommer alltså få ta del av din makes enskild egendom trots äktenskapsförordet. Ett äktenskapsförord rör inte arvsregler utan reglerar enbart vad som ska ingå eller inte ingå i en bodelning vid eventuell skilsmässa. Hur arv fördelas är en annan fråga. Om din make fortfarande önskar att skydda sin egendom finns det alltså ingen anledning att inte upprätta ett äktenskapsförord, hans son har rätt till sin laglott oavsett om äktenskapsförord finns eller inte.

Det kan emellertid nämnas att det inte finns något som hindrar din make från att göra sin son helt arvlös genom ett testamente. Att göra sitt barn arvlös är ingen självständig ogiltighetsgrund för testamente. Barnet kan i det läget begära jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken) och kommer därigenom få ut sin laglott.

Det bör även nämnas att finns formkrav för att testamente och äktenskapsförord ska vara giltiga. Testamente ska vara skriftligt och undertecknas av både testatorn och två vittnen. Vittnena måste vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte veta dess innehåll (10 kap. § ärvdabalken). Testatorns make, sambo eller den som står rätt i upp- och nedstigande led i släkt- eller svågerlag får inte vara vittne. Samma gäller för den som är under 15 år eller lider av psykisk störning. Vidare får inte någon vara vittne om testamentet innehåller ett förordnande till honom eller henne själv. Inte heller får make, sambo eller släkting till den vilket förordnandet gäller vara vittne. Dessa bestämmelser framgår av 10 kap. 4 § ärvdabalken. Det finns ingen möjlighet att registrera testamente i Sverige.

Gällande äktenskapsförord ska det vara skriftligt och undertecknas av både makarna eller blivande makarna. Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket och gäller från och med äktenskaps ingående, om det lämnas in till Skatteverket inom en månad från vigseln (7 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (448)
2020-11-28 Efterlevande makes rätt till arv
2020-11-19 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-11-16 Förmånstagarförordnande till make
2020-11-08 Kan min man få min bostadsrätt om jag dör?

Alla besvarade frågor (86590)