FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord01/11/2017

Äktenskapsförord, testamente eller aktieägaravtal?

Min man och jag har varit gifta i 28 år och han är delägare i en mindre men framgångsrik it-firma. De är tre delägare som nu börjar fundera på om någon av dem skulle dö eller skilja sig hur man då kan skydda företaget så att de kan jobba kvar orubbat. Min man ville att jag skulle skriva på ett äktenskapsförord för att skydda hans del i förteget genom att det blir hans enskilda egendom men som jag ser det så skyddar inte det i händelse av hans död att de andra delägarna har rätt att köpa hans del för de tillfaller ju då hans barn och då måste de ha en uppgörelse men barnen, väl!? Så som jag uppfattar det så har jag bara att förlora att skriva på ett äktenskapsförord. Min man hävdar att han inte har för avsikt att skilja sig men det vet man ju aldrig hur det blir i framtiden. Om syftet är att skydda bolaget så att de som är kvar kan sitta kvar i orubbat på så är det väl bäst att skriva någon slags testamente där min man skriver att hans vilja är att de delägarna som är kvar skall köpa ut hans del till marknadsvärdet? Han hävdar själv att det skall vara till ett nominellt värde men som jag förstått det så är det sämre villkor för efterlevande? Vi behöver hjälp att reda ut detta från våra båda perspektiv.

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Jag kommer i mitt svar utgå från de förutsättningar som du anger i din fråga.
Om det är så att jag missuppfattat något så kan du använda kommentarsfunktionen nedan eller ställa en ny fråga, så gör jag en ny bedömning av vad som skulle kunna vara den bästa lösningen för er.

Jag kommer att dela upp svaret i två delar där jag inledningsvis ger ett sammanfattade svar på din fråga för att därefter redogöra för bakgrunden till mitt ställningstagande i frågan. Min inrådan är att du läser svaret i sin helhet och inte enbart sammanfattningen.

Sammanfattning
Ett äktenskapsförord reglerar egendomsförhållandet mellan dig och din make, dvs. vilka delar av eran egendom som ska anses vara eran gemensamma (giftorättsgods) och vad som ska anses vara erat egna (enskild egendom). Jag kan inte se hur ett äktenskapsförord ska kunna hindra din makes möjligheter att sälja eller ge bort andelarna i företaget. Ett äktenskapsförord skulle med andra ord enbart innebära att egendomen inte utgör eran gemensamma, dvs. att du inte kan göra något anspråk på egendomen. Möjligheterna för din make att sälja sin andel, testamentera bort denna, eller att era barn ärver andelarna kvarstår fastän ni upprättar ett äktenskapsförord. Om det är så att din make vill reglera förhållandet mellan ägarna i företaget så föreslår jag att de gör det sinsemellan. Detta kan göras med exempelvis med en hembudklausul som tas in i bolagsordningen, aktieägaravtal eller bolagsavtal (beroende på vilken företagsform verksamheten bedrivs i).

Innebörden av ett äktenskapsförord
Bestämmelser om äktenskapsförord regleras i (ÄktB) äktenskapsbalkens 7 kap.
Den egendom som du och din make äger är i huvudregel giftorättsgods. Detta innebär att egendomen ska delas lika mellan makarna. Om någon egendom inte ska utgöra giftorättsgods, utan istället enskild egendom krävs att detta avtalats eller villkorats på något sätt exempelvis genom ett äktenskapsförord eller som ett villkor vid gåva. Om egendomen är enskild så delas inte denna mellan makarna, utan vardera make behåller sin enskilda egendom.

Ett äktenskapsförord mellan dig och din make resulterar i att egendomen inte utgör giftorättsgods. Vid en eventuell skilsmässa innebär detta att din makes andel i IT-företaget inte kommer att vara föremål för bodelning. Om ni skulle reglera detta i ett äktenskapsförord kommer även det som träder istället för den enskilda egendom att utgöra enskild egendom.

Exempel: Om ni skriver ett äktenskapsförord om att din makes andelar ska utgöra hans enskilda egendom den 31 november 2017 och din make den 1 januari 2018 säljer andelarna i företaget för 50 000 kr, så kommer detta belopp att utgöra hans enskilda egendom. Detta belopp tillfaller med andra ord din make vid en eventuell skilsmässa. Om egendomen inte utgjorde enskild egendom hade du haft rätt till hälften av beloppet, dvs. 25 000 kr.

Ett äktenskapsförord löser inte den uppkomna situationen
Om syftet med ett upprättande av ett äktenskapsförord är bevara ägarbilden i företaget, dvs. att man inte får in oönskade aktieägare, anser jag att ett äktenskapsförord inte är det rätta verktyget. Ägarna av företaget, inklusive din make, har rätt och möjlighet att sälja, testamentera eller ge bort andelarna fastän ett äktenskapsförord finns upprättat. Ett äktenskapsförord hindrar således inte alla andra situationer som kan uppstå förutom en skilsmässa.

Ett äktenskapsförord kan dock vara fördelaktigt för din make och övriga delägare vid en eventuell skilsmässa. Detta på så sätt att om ni inte skriver ett äktenskapsförord så kommer din makes andel i företaget att ingå i bodelningen, vilket kan bli problematiskt och ställa till det för verksamheten.

Arv och testamente är inte heller en bra lösning
Bestämmelser om arv och testamenten regleras i ärvdabalken, (ÄB).

Precis som du anger kommer din makes avkomlingar, dvs. era barn, att ärva den egendom som din make lämnar kvar (2 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att aktierna kommer tillfalla dem. Då måste det till en uppgörelse mellan arvtagarna och de övriga ägarna för att en försäljning ska komma till stånd. Vanligtvis brukar man ta ställning till att sälja eventuella aktier innan man slutligen fördelar dödsboet. Men oavsett detta så ska alltså en uppgörelse till för att möjliggöra en affär. De övriga ägarna har ingen rätt att köpa aktierna om detta en uppgörelse inte kommer till stånd eller är avtalat sedan innan.

Ett testamente med en önskan om att aktierna ska tillfalla viss person eller vissa personer är möjligt, exempelvis att de ska tillfalla de övriga aktieägarna. Dock blir det problematiskt i detta fall då tanken är att de övriga ägarna ska köpa andelarna och inte få dem. Det är med andra ord svårt att ställa krav på mottagaren i ett testamente (ensidig rättshandling) exempelvis att den ska erlägga en viss köpesumma för att mottaga egendomen. Testamentet får då en form av ett köpeavtal (ömsesidigt förpliktande) vilket inte är möjligt.
Din make kan med andra ord inte upprätta ett testamente som är en ensidig rättshandling där han förpliktar mottagaren att prestera något, i det här fallet att betala en köpeskilling. Din make kan dock uppställa villkor i ett testamente exempelvis att andelarna inte får säljas vidare förrän en viss tid passerat.

Min rekommendation
Min inrådan till er är att din make ser över möjligheterna att träffa en överenskommelse ägarna sinsemellan. Detta exempelvis genom en hembudsklausul, aktieägaravtal eller bolagsavtal, (beroende på vilket företagsform verksamheten bedrivs i). I dessa avtal kan man reglera b.la till vem andelarna får överlåtas till, vad som händer med andelarna vid ett eventuellt dödsfall samt till vilket pris (nominellt eller till marknadsvärdet).

Behöver ni hjälp med ett upprättande av ett aktieägaravtal eller med utformandet av en hembudklausul rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.


Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

David MueraRådgivare