FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn31/07/2013

Äktenskapsförord, särkullbarn & testamente - gemensam bostad

hej! jag har ett hus som jag står för själv min sambo har oxå ett som hon står för,sen har vi köpt hus bil tillsammans. nu tänkte vi gifta oss och jag vill stå för mina saker o hon för sina,vi har barn oxå på varsit håll. vi bor i mitt hus. vid en ev bortgång av mig så vill jag att mina barn ska ärva mig men samtidigt vill jag inte kasta ut min fru kan man skriva nått så att allt detta blir som vi har tänkt

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man ingår ett äktenskap blir som huvudregel all egendom giftorättsgods och ska delas lika vid en skilsmässa. Det innebär dock inte att ni inte längre ensamt äger era egna saker, inte heller innebär det att ni svarar för den andre partens skulder. Till huvudregeln finns flera undantag där den i ert fall till synes viktigaste är äktenskapsförord. Genom äktenskapsförord kan ni reglera vad som ska utgöra enskild egendom och därigenom inte ska delas lika vid en bodelning. Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket. Hur registreringen går till finner ni på Skatteverkets hemsida.

Vad gäller arvet kommer dina barn enligt ärvdabalken 2 kap. 1 § att ärva allt du äger om du inte skriver någonting annat i ett testamente. Som mest kan du testamentera sammanlagt hälften av dina tillgångar till andra än dina barn. Bröstarvingar har rätt till andra hälften enligt ärvdabalken 7 kap 1 §. Hade barnen varit era gemensamma hade din fru först fått din egendom med fri förfoganderätt varpå egendomen ärvs av barnen först när hon går bort. Som fallet är nu, med särkullbarn, ärver de direkt enligt ärvdabalken 3 kap 1 §. De kan dock välja att avstå sitt arv och enligt 3 kap 9 § få samma efterarvsrätt som gemensamma barn hade haft.

Hur ett testamente upprättas regleras i ärvdabalkens 10 kap. I två vittnens samtidiga närvaro ska både testator och vittnen underteckna testamentet. Formkraven för upprättande av testamente är högt ställda i praxis. Det räcker exempelvis inte att vittnena befinner sig i två rum som ligger intill varandra trots vetskap om att det andra vittnet undertecknar i rummet bredvid.

Ett sammanfattat tips är alltså att skriva äktenskapsförord där all egendom som i dagsläget ägs av er ska utgöra vardera parts enskilda egendom. Vidare bör du upprätta ett testamente där du skriver att din fru ska ärva huset, alternativt få huset med fri förfoganderätt till dess att hon avlider varpå dina barn ska ärva huset. Du kan också prata med dina barn om att det vore önskvärt att de avstår sitt arv för att i stället få efterarvsrätt i det fall att den befarade situationen uppstår.

Ärvdabalken hittar du här.

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?