Äktenskapsförord samt dess påverkan på arv

FRÅGA
Hej! Vi är nygifta och min make vill att vi skriver äktenskapsförord då han har egendom men inte jag. Jag har två vuxna barn, men han har inga. I äktenskapsförord blankett står någonting om arvskifte? Vad betyder det för mig? Om han skulle gå bort vem är det som ärver hans egendom (han har syskon utomlands) ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänker börja med att förklara vad ett äktenskapsförord innebär i praktiken, för att sedan beskriva vad som händer vid en eventuell skilsmässa eller om någon av er går bort.

Relevanta bestämmelser finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Förklaring av begreppen bodelning, enskild egendom och giftorättsgods

När ett äktenskap upplöses, det vill säga vid skilsmässa eller då någon av makarna avlider, ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning (9 kap. 1§ ÄktB).

I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1§ ÄktB).

All egendom som inte är enskild egendom, är giftorättsgods (7 kap. 1§ ÄktB).

Med andra ord, när äktenskapet upphör ska det makarna äger delas mellan dem. Undantaget är enskild egendom, som inte tas upp i bodelningen.
Allt annat utgör giftorättsgods och ska därför ingå i bodelningen.

Om äktenskapsförord

Egendom kan bli just enskild egendom genom bland annat ett äktenskapsförord (det kan också ske genom till exempel gåva eller arv) (7 kap. 2§ ÄktB).

Ett äktenskapsförord kan formuleras på olika sätt, till exempel att en specifik egendom ska vara din mans enskilda egendom. Det kan också skrivas på sådant sätt att allt som ni ägde innan ni gifte er, ska vara er enskilda egendom. Vad som kommer gälla exakt i ert specifika fall går inte att säga utan att ha läst äktenskapsförordet. Jag kan inte heller svara på vad det som står om arvskifte innebär utan att ha läst det.

Jag kommer nedan beskriva så konkret som möjligt vad som gäller i olika situationer då äktenskapsförordet spelar in. Vänligen observera att vissa skillnader kan uppstå om det anges i äktenskapsförordet. Jag utgår också vad gäller frågor om arv, från att inga testamenten finns.

Vid eventuell skilsmässa

Bodelning ska då ske och du får behålla din enskilda egendom och din make får behålla sin. Resten utgör giftorättsgods och detta delas lika mellan er.

Om din make går bort först

När någon avlidit, görs först en bodelning. Det giftorättsgods som vid bodelningen tillfaller din make samt hans enskilda egendom, utgör hans kvarlåtenskap. Det är detta som ska fördelas till hans arvingar.

De som i första hand ska ärva är de i första arvsklassen (bröstarvingarna). Det vill säga släktingar i rakt nedstigande led (barn, eller om barnen inte längre finns i livet så blir det barnbarnen osv). (2 kap. 1§ ÄB)

Om det inte finns några bröstarvingar, ärver istället de i andra arvsklassen. Då är det föräldrarna till den som avlidit som ärver hälften var efter sitt barn. Om någon av föräldrarna eller båda är avlidna, får arvlåtarens (din mans) syskon dela på den förälderns lott. (2 kap. 2§ ÄB)

När den som gått bort var gift, får den efterlevande maken dock behålla hela kvarlåtenskapen (all egendom som denne lämnade efter sig) "med fri förfoganderätt" vilket innebär att man fritt får förfoga över pengarna. När den andre sedan går bort har arvingarna till den som gick bort först rätt till efterarv för kvarlåtenskapen. (3 kap. 1§ ÄB)

Då din make inte har några barn, blir det i första hand hans föräldrar och i andra hand hans syskon som ärver honom. Du får dock behålla hans kvarlåtenskap och fritt förfoga över den, först när du avlider kommer den fördelas till hans arvingar.

Om du går bort först

Vi utgår fortfarande från samma lagrum som ovan, dina barn ingår i första arvsklassen och ärver därför dig.

Att den efterlevande maken får behålla kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt gäller dock inte i detta fallet, då barnen är dina och inte era gemensamma. Barnen, som då är särkullbarn, har rätt att få ut sitt arv direkt. Däremot har den efterlevande maken alltid rätt att behålla egendom till så stort värde att det tillsammans med dennes egen egendom motsvarar fyra prisbasbelopp. (3 kap. 1§ ÄB)

Sammanfattningsvis

- Genom äktenskapsförordet kan ni avtala om att viss egendom ska vara den ena makens enskilda egendom.

- Enskild egendom undantas vid en bodelning.

- Vid eventuell skilsmässa görs en bodelning där ni delar på allt som inte är enskild egendom.

- Om din make går bort först, ska i första hand hans föräldrar och i andra hand hans syskon ärva honom.

- Du får dock behålla hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och först när du går bort har hans arvingar rätt till så kallat efterarv.

- Om du går bort först, ska dina barn ärva dig. Reglerna om efterarv är inte aktuella, då särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1118)
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?
2020-07-30 Hur påverkar dold samäganderätt äktenskapsförord och testamente?

Alla besvarade frågor (82601)