Äktenskapsförord om framtida egendom

FRÅGA
Hej! Kan man upprätta ett äktenskapsförord om framtida tillgångar? Alltså att man som blivande/nyblivna makar kommer överens om att allt som jag kommer att köpa, ärva eller få under vårt äktenskap är min enskilda egendom och vice versa även om det villkoret inte fanns när jag ärvde eller fick gåvan?
SVAR

Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsförordets innebörd
Det är absolut möjligt att upprätta ett sådant äktenskapsförord som du beskriver, även om villkor om att det ska bli er respektive enskilda egendom inte finns med vid mottagandet av gåvan. Detta kan vi utläsa från 7 kap. 3 § ÄktB, ”genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom”.

Om ni i ett äktenskapsförord föreskriver att viss/all framtida egendom ska vara enskild och således inte utgör giftorättsgods, kommer egendomen inte att ingå vid eventuell bodelning, se 10 kap. 1 § ÄktB.

Rekommendation
För att äktenskapsordet ska vara giltigt ska det skriftligt upprättas och undertecknas av er båda. Det krävs även att det registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet gäller först från och med den dag då det ges in till Skatteverket, 7 kap. 3 § 4 st. ÄktB.

Något som är av yttersta vikt för er att ha i åtanke är att vara så tydliga som möjligt då ni utformar äktenskapsförordet, eftersom det annars vid eventuell tvist kan finnas utrymme att tolka äktenskapsförordet annorlunda än vad det var tänkt då det upprättades. Ange därför tydligt att all framtida egendom ska vara enskild.

Skulle ni känna er osäkra och eventuellt behöva hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord är ni varmt välkomna att ta kontakt med juristerna här på Lawline via www.lawline.se/boka, eller ringa på 08-533 300 04. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig i kommentarsfältet nedan! Har du ytterligare frågor är det bara att höra av dig till Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97674)