Äktenskapsförord om framtida egendom

jag och min partner ska gifta oss men vi vill ha ett äktenskapsförord som ska gälla framtida egendom då jag och mina syskon planerar på att bygga ett hus för oss och våra familjer. Det kommer dock vara mig som det kommer så på. Kan man skriva ett äktenskapsförord redan nu angående framtida egendom?

Måste man komplettera in kvitton och sånt senare och hur gör man för att inte det gemensamma boendet (om det bara står på mig) hamnar under enbart min egendom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsförord

Egendom som enligt äktenskapsförord ska vara ena makens enskilda egendom, ingår inte i en eventuell bodelning eftersom det inte är giftorättsgods, 7 kap. 1-2 §§ och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230). Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna samt registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Det äger giltighet från och med den dag då det ges in till Skatteverket, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken.

Det går att formulera ett äktenskapsförord baserat på framtida egendom. Det är viktigt att iaktta största möjliga tydlighet rörande vilken egendom det rör sig om, exempelvis genom att specificera egendomen så mycket som möjligt. Äktenskapsförord går att uppdatera, varför det kan rekommenderas att specificera egendomen i takt med att bygget avancerar. Hör med Skatteverket om eventuella kvitton fordras.

Den gemensamma bostaden

Den gemensamma bostaden är giftorättsgods och kommer att delas mellan er. Den är din enskilda egendom endast om du har gjort den till din enskilda egendom genom äktenskapsförord eller om du har fått bostaden i gåva eller genom testamente med villkoret att egendomen ska vara din enskilda, 7 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken.

Sammanfattning

Det går att utforma ett äktenskapsförord enligt din önskan. Jag understryker vikten av att iaktta största möjliga tydlighet i utformandet. Glöm inte heller att registrera det hos Skatteverket eftersom det annars är verkningslöst. Er gemensamma bostad påverkas inte av äktenskapsförordet eftersom det endast berör huset som du avser göra till din enskilda egendom.

Om du behöver hjälp med att utforma och upprätta ett äktenskapsförord, kan du kika på de skräddarsydda avtal som Lawline har att erbjuda här, eftersom det inte ingår i gratistjänsten.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning