Äktenskapsförord - Om företag ska ingå i bodelningen

FRÅGA
Hej,Jag och min make har ett äktenskapsförord som avser våra olika företag. Vad händer vid dödsfall av någon av oss? Ärver han mina andelar i företaget även fast vi har ett äktenskapsförord på att de ska tillfalla mig vid en skilsmässa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Företag ingår normalt i en bodelning


Företag ingår normalt i en bodelning

I en bodelning mellan makar ska all egendom som är giftorättsgods ingå. Allt som tillhör en make är giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Egendom kan bli enskild egendom genom

föreskrift i ett äktenskapsförord som makarna upprättatvillkor i ett testamentevillkor av givaren i samband med en gåva.

Detta innebär att ett företag som en av makarna äger kommer att ingå i bodelningen om de är giftorättsgods.


Make ärver företaget

Makar ärver som huvudregel varandra. Den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt. Detta innebär att den först avlidne makens arvingar har kvar sin rätt till arv men att de får ut sitt arv först när den efterlevande maken avlider. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken får bestämma över arvet under åter­stoden av sitt liv, men inte testamentera bort det som ska tillfalla efterarvingarna. Den efterlevande maken kan alltså sälja eller ge bort företaget under sin livstid och då kommer inte företaget barnen eller andra arvingar tillgodo.


Sammanfattningsvis styrs äktenskapsförordet endast frågan om företagen ska ingå i bodelningen, inte hur de ska fördelas vid dödsfall. I de flesta fall tillfaller all den avlidne makens egendom den efterlevande om inte testamentet föreskriver annat.

Med vänliga hälsningar,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1200)
2021-02-28 Enskild egendom och giftorättsgods
2021-02-27 Erkännande av utländska äktenskap
2021-02-27 Får jag göra vad jag vill med mina pengar?
2021-02-21 Måste man specificera egendom i äktenskapsförord när all egendom ska vara enskild?

Alla besvarade frågor (89847)