Äktenskapsförord om att egendom ska vara ena makens enskilda

FRÅGA
Jag och min man har förvärvat en egendom och står båda på lagfarten. Min man har betalt hela beloppet och föreslår att vi ska skriva ett skuldebrev/revers på halva beloppet som jag då blir skyldig honom. Jag ser det som en nackdel om värdet går ner på fastigheten, då står jag med en stor skuld som jag är oförmögen att betala så därför är mitt förslag att man i äktenskapsförordet skriver att vid ev skilsmässa tillfaller hela fastigheten honom och blir hans enskilda egendom. Är det "giltigt" att skriva så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid äktenskapsskillnad blir bara giftorättsgods föremål för en bodelning enligt 10 kap 1 § äktenskapsbalken. Enskild egendom undantas således.

Enskild egendom kan vara sådant som man genom ett äktenskapsförord föreskriver ska vara den ena makens enskilda (7 kap 2 och 3 §§).

Det är därför möjligt att ni skriver ett äktenskapsförord som medför att fastigheten bara ska tillhöra honom vid en skilsmässa. Fastigheten skulle då inte bli föremål för någon bodelning. För att detta ska fungera som tänkt krävs att äktenskapsförordet följer de formkrav som ställs i 7 kap 3 § andra och tredje styckena. Bland annat måste det skriftligen upprättas och undertecknas samt skickas till skatteverket inom en månad från det att det ingicks. Se till att skriva exakt vilken fastighet det är fråga om och att denna ska anses vara hans enskilda så är det fullt giltigt.

Jag hoppas mitt svar varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1242)
2021-06-13 Kommer jag ha giftorätt i min sambos hus om vi gifter oss?
2021-06-09 Hur fungerar skulder för gifta särbos?
2021-06-09 Kan bodelning sker trots äktenskapsförord?
2021-06-06 Vad händer med enskild egendom vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (93111)