Äktenskapsförord och testamente

FRÅGA
hejska gifta mig o tycker allt detta med giftorätt samt testamente är väldigt svårt.jag äger idag ett hus i Sverige, ett utomlands, och mark i Sverige.Jag vill att mina barn ( inte hans) ska få ärva 100 % av huset utomlands samt marken, dock kan min tilltänkte kan få NÅGON del ( inte halva) av det hus som är mitt i Sverige som vi ska bo i. Om jag dör! DOCK tror jag mig förstå att så måste det också bli om vi separerar. jag vill inte hans barn ska ärva detta. eller om han dör att jag måste lösa ut dom el behöva flytta. men han kan ju inte reparera o betala och inte fått nåt...eller en deal att han får bo kvar x år , om jag dör bara? och testamentera en bit av marken istället? något bra ide
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsförord

Frågan om giftorätt och bodelning vid skilsmässa samt testamente och arv regleras i äktenskapsbalken resp. ärvdabalken. I ett äktenskapsförord kan du och din (blivande) make bestämma att var makes egendom ska vara dennes enskilda egendom, eller så kan äktenskapsförordet peka ut viss specifik egendom, exempelvis en fastighet, som ska vara ägarens enskilda egendom. Konsekvensen av att en egendom är makens enskilda är att den inte ingår den bodelning som sker vid en ev. skilsmässa. På så vis delas värdet av den enskilda egendomen inte lika mellan makarna, såsom är fallet med giftorättsgods. Detta innebär att du tillsammans med din make kan upprätta ett äktenskapsförord som pekar ut att en eller flera av dina fastigheter utgör din enskilda egendom. Din make kommer då, i det fall ni skiljer er, inte ha rätt till hälften av fastigheten/fastigheternas värde.

Testamente

I testamentet regleras vad som ska hända med din egendom efter din död. I avsaknad av testamente fördelas din kvarlåtenskap enligt lag, dvs. i första hand till dina barn. Om du vill att din make ska ärva någon del av fastigheterna i det fall du dör före honom kan du välja att föra in detta i ditt testamente. Att du väljer att testamentera en del av din fastighet till din make innebär alltså inte att han per automatik har rätt till samma del vid en ev. skilsmässa, eftersom detta är avhängigt äktenskapsförordet.

Upprättande av äktenskapsförord och testamente ingår inte i Lawlines gratisrådgivning. För att få hjälp med upprättandet av ett äktenskapsförord resp. ett testamente råder jag dig att vända till en jurist som specialiserar sig på familjerätt. Hos denne kan du skräddarsy dina dokument så att utfallet står i linje med dina önskemål och få andra råd som kan vara till god hjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97581)