Äktenskapsförord och testamente

FRÅGA
Hej! Om man skriver ett äktenskapsförord och ett testamente daterat samma dag, gäller äktenskapsförordet den dagen det blir registrerat hos Skatteverket? Eller gäller ändå testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I 7:3 stycke 3 äktenskapsbalken stadgas att ett äktenskapsförord som slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket.

För att ett äktenskapsförord ska börja gälla samma dag som det skrivs måste det alltså vara tal om ett par som nyligen gift sig och inom en månad lämnar in äktenskapsförordet till Skatteverket. Om makarna däremot har varit gifta ett tag och väljer att upprätta ett äktenskapsförord gäller det först från och med den dag Skatteverket får äktenskapsförordet tillhanda.

Testamenten är giltiga trots om äktenskapsförord är upprättade eller ej och påverkas inte heller av om Skatteverket fått ta del av äktenskapsförordet eller inte. Således är ett testamente fristående från ett äktenskapsförord. Ett testamente börjar att gälla omedelbart så länge formkraven i 10:1 ärvdabalken är uppfyllda:
- testamentet är skriftligt,
- bevittnat av två vid testatorns underskrift samtidigt närvarande vittnen som skriver under med sina namn och som är medvetna om att det är ett testamente de bevittnar (de behöver dock inte veta vad testamentet har för lydelse) och
- undertecknat av testatorn.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll