Äktenskapsförord och skuldebrev

Hej! Är det ok att skriva en fastighet som enskild egendom genom äktenskapsförord och trots att man sedan tidigare skrivit på ett gemensamt skuldebrev där man skriver att om man till en viss dag inte reglerat skulden skall fastigheten säljas för att reglera skulden. Skulden regleras inte och parten som äger huset begär äktenskapskillnad. Hur ska man då kunna få tillbaka sina pengar? Det har nu gått flera år sedan datumet för betalning passerat. 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!

Min bedömning är att detta är okej. Att makarna i ett skuldebrev har bestämt huruvida en skuld skall regleras är något avtalsrättsligt mellan makarna. Det faktum att makarna genom äktenskapsförord gjort fastigheten till enskild egendom för den ena maken innebär inte annat än att fastigheten inte skall ingå i bodelningen. Men om det är så att skulden måste regleras och makarna kommit överens om att fastigheten skall säljas i ett sådant fall är det inget som äktenskapsförordet sätter stopp för. 

Vad som bör poängteras i sammanhanget är nog att det som Du uppger vara ett "skuldebrev" i själva verket är ett helt vanligt förmögenhetsrättsligt avtal mellan makarna. Ett skuldebrev är en ensidig förpliktelse från gäldenären (makarna) som ges till borgenären (den som innehar skulden). 

Allt gott!

Filip Henriksen
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”