Äktenskapsförord och giftorättsgods

FRÅGA
Hej, om ett par är gifta och deras äktenskapsförord lyder;"Vi, (namn) (personnr) och (namn) (personnr), som har för avsikt att gifta oss med varandra, har denna dag avtalat om följande äktenskapsförord. All egendom som vi för med oss i äktenskapet ska vara enskild. Detsamma gäller egendom som vi senare förvärvar, den egendom som träder i stället för den enskilda egendomen samt all avkastning av den enskilda egendomen.En förteckning bifogas över den egendom som i dag tillhör var och en av oss.Frågor:Vad gäller vid en separation, vad ingår i giftorätten? Mannen äger en tomt sedan tidigare. Efter att de gift sig byggs ett hus på tomten, (han tar hela huskostnaden själv). Har kvinnan rätt till halva värdet av huset vid en separation enligt giftorätten?Vad händer om mannen skulle gå bort idag? De har två barn ihop inom äktenskapet.Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du med "vad ingår i giftorätten" menar vad som ingår nu efter att äktenskapsförordet är skrivet. Om äktenskapsförordet inte har skrivits utgör all egendom som inte är enskild egendom äktenskapsgods (7:1 äktenskapsbalken (1987:230) Hittas här) och ingår således i en bodelning.

Om äktenskapsförordet är skrivit enligt ovan, och registrerat hos skatteverket, utgör all egendom enskild egendom och ingår således inte i bodelningen. Detta följer av meningen "All egendom som vi för med oss i äktenskapet ska vara enskild". Det gäller alltså även tomten som inte kommer att ingå i bodelningen. Kvinnan har med andra ord inte rätt till halva hused vid en eventuell seperation. Köper ni ett nytt hus kommer inte heller detta ingå i bodelningen vilket följer av meningen "Detsamma gäller egendom som vi senare förvärvar" i äktenskapsförordet.

Om mannen går bort idag kommer kvinnan däremot att ärva från mannen, även enskild egendom som inte skulle ha ingått i en bodelning. Vid dödsfall ska en bodelning göras (äktenskapsbalken 9:1). Men då inget äktenskapsgods kommer att ingå följer av andra stycken samma paragraf att: "Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken". Dock är hans enskilda egendom fortfarande en del av hans kvarlåtenskap och denna kommer att fördelas enligt vanliga arvsrättsliga regler, dvs att frun ärver före de gemensamma barnen. Det är endast om mannen genom testamente förordnar om att barnen ska ärva honom direkt som så kommer bli fallet.

Vänligen,

Fredrik Holst
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1118)
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?
2020-07-30 Hur påverkar dold samäganderätt äktenskapsförord och testamente?

Alla besvarade frågor (82613)